Personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv

Personer med utviklingshemming må få plass i det ordinære arbeidslivet. Men det ordinære arbeidslivet trenger ikke bygges opp - det finnes allerede overalt. En trenger bare å finne ut hvordan en kan endre det. Bygge inn noen dører for å gjøre det tilgjengelig. Og det er det HELT MED handler om, sier forsker Thomas Owren.

Hvis arbeidslivet skal bli mer inkluderende, må det endres, sier forsker Thomas Owren. Et inkluderende arbeidsliv vil se annerledes ut enn et ikke-inkluderende arbeidsliv. Dette er i tråd med prinsippene om å skape tilgjengelighet, på samme måte som en endrer busser for at de skal bli tilgkjengelige for rullestolbrukere.

Arbeid er gull verdt både for den det gjelder og for samfunnet, så her er det mye å hente.

Dette var noe av budskapet forsker Thomas Owren hadde til Stortingspolitikerne Ove Trellevik (H) og Helge André Njåstad (FRP) da de tok turen til Scandic Bergen City for å fortelle gladnyheten om at Bufdir har bevilget tilsammen 3,4 millioner kroner fordelt over tre år for å jobbe videre med HELT MED. Trellevik og Njåstad fortalte at dette er et satsingsområde for regjeringen, og da er det nok betryggende at forskeren bekrefter at HELT MED-modellen er helt i tråd med det internasjonal forskning forteller oss at er mest virksomt når det gjelder å inkludere utviklingshemmede i det ordinære arbeidslivet.

Han fremhever tre viktige faktorer:

1) Utforme jobber med enklere oppgaver og mindre tidspress

2) Sikre oppfølging på jobb gjennom interne faddere

3) Sikre ekstra oppfølging til både arbeidstaker og fadder av ekstern jobbspesialist.

 

Fra venstre: Ove Trellevik, Vegard, Ida Marie og Helge André Njåstad.

 

 

Midlene benyttes til storsatsing i Bergen og nærmeste omegn de neste tre årene. Vi i Stiftelsen SOR / HELT MED jobber for å skaffe midler til å skape tilsvarende arbeidsplasser også andre steder i landet. På hoteller, sykehjem, cafeer, butikker og i andre aktuelle bransjer.

Vi skal vise oss tilliten verdig, og skape svært mange arbeidsplasser for personer med utviklingshemming. Til glede for arbeidstakerne, arbeidsgiverne og alle oss andre som er opptatt av et inkluderende samfunn.

 

Les, hør og se mer:

NRK TV innslag:
 https://vimeo.com/224230049

NRK Nettartikkel: 
https://www.nrk.no/hordaland/utviklingshemma-far-fast-jobb-gjennom-banebrytande-prosjekt-1.13587604 

NRK Radio:
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hordaland/DKHO01013217/04-07-2017#t=1h7m5s


Alle foto: Jarle Eknes