Alene

I juni åpnet en spennende utstilling med 22 kunstnere i Galleri Lista Fyr og Nordberg Fort på Lista. Halvparten av de deltakende kunstnerne har autisme, halvparten har ikke. Tittelen på utstillingen ALONE, alene, er hentet fra bekrivelsen av autisme. Ensomhet og følelsen av å være alene er en almenmenneskelig tilstand som den som har autistiske trekk sliter spesielt med. Det kan være vanskeligere å kommunisere med ord enn med bilde. Utstillingen ALONE tar opp denne problemstillingen ved å invitere kunstnere som har autistiske trekk sammen med kunstnere som ikke har det. Meningen er at bildene skal tale for seg. Vi stiller spørsmålet: «Er det nødvendig å kjenne kunstnerens bakgrunn for å forstå kunsten?»
Foto: Galleri Lista Fyr.Fra åpningskonserten Alone. kjell Martin Sirnes på
trommer. Maleri av Kjell Pahr-Iversen, Gult ikon. Olje, 40x50cm

Tekst: Alfred Vaagsvold, Billedkunstner/adjunkt, Galler Lista Fyr

Under åpningsdialogen hvor kunstnere, kuratorer, folk i det sosiale hjelpeapparatet og ellers kunstinteresserte deltok, kom det fram som en hovedkonklusjon at det ikke er nødvendig å kjenne kunstnerens bakgrunn for å oppleve kunsten. Men dersom det først er vakt en interesse for selve kunstarbeidet, vil det også vekkes en interesse for hvem som står bak det. Hvem er kunstneren som har skapt dette, og hvilken bakgrunn har hun eller han som arbeider med dette?

Frode Felipe Schjelderup (1982) fra Stavanger oppgir helt bevisst som en del av informasjonen om bildene sine at han har autisme. Det mener han forenkler folk sin forståelse av kunsten. Bildene får mye av sin energi nettopp fra denne forutsetningen. Hans bilde i utstillingen viser et svart landskap med trær og en ensom skikkelse hvor månen er det eneste elementet av en annen farge enn svart. Schjelderup har nettopp flyttet inn i et eget atelier i Stavanger hvor han arbeider med billedkunst og musikk.

Foto: Galleri Lista Fyr. Frode Felipe Schjelderup. Alone. Akryl
og papir på lerret. 90x90cm

Audgunn Vilhelmsen (1963) fra Lista er opptatt av at bildene må tale for seg. Hun snakker ikke om sine forutsetninger som funksjonshemmet, men vil vise bildene som et uttrykk for menneskelige tilstander. Da hun fikk oppgaven om å male et bilde med tittelen ALONE, gikk hun rett på uten betenkningstid, uten forhåndsskisser, med klar komposisjon hvor ansiktet i bildet gir uttrykk for ensomhet og angst, og to skikkelser i det øverste blå billedfeltet er spøkelser som skremmende elementer i et stort rødt landskap.

Audgunn Vilhelmsen arbeider i et kommunalt tilrettelagt atelier hvor hun én dag i uken arbeider med maleri, oljepastell, tegning og broderi. Hjemme jobber hun mest med tekstile uttrykk der hun broderer i tykke lag så bildene blir som relieffer hvor tråden er brukt som hun ellers bruker oljepastellen. Motivene er de samme, arbeidsmåten er spontan.

Foto: Galleri Lista Fyr. Audgunn Vilhelmsen, Alone. Akryl på plate. 75x75cm.

Disse to kunstnerne fra Norge er med i utstillingen fordi de arbeider profesjonelt med billedkunst til tross for, eller nettopp på grunn av, sine funksjonshemminger. Deres arbeider er antatt på juryerte utstillinger og de har begge produsert egne utstillinger som har vist bredden i deres kunstnerskap.

Foto: Galleri Lista Fyr. Erik Binder. Alone. Utskåret plastflaske.

De skaper bildene helt på egenhånd, helt uten føringer fra antatte regler for kunst. Deres arbeider blir interessante som rå kunst, ofte kalt outsider art. Begrepet rå brukt om kunst er som i ordet råvare, det står for noe opprinnelig, som bilder i starten av kunsten der billedskapingen enda er rett fra hjertet, rett fra skaperens eget sinn. Disse kunstnerne befinner seg i utkanten av kunstnermiljøene. De skaper sin kunst ut fra en egen indre drivkraft. De norske kunstnerne deltar sammen med slovakiske og tjekkiske autistiske kunstnere som også lager bilder uten særlig skolering på forhånd.

Det er i samtidskunsten en interesse for outsider art som kommer disse kunstnerne til gode. Det betyr ikke at out-sider kunstnere lett får innpass i kunstverden. De er avhengig av at det er noen andre enn de selv som tar seg av utstillingene, som sender bildene inn til juryerte utstillinger hvor de kan bli vurdert på lik linje med andre kunstnere. Hvem er disse andre?

Foto: Galleri Lista Fyr. Erik Binder. Alone. Plastflaske.
Patricia Kosyšová, Alone. Lakk på lerret.

Først og fremst er det et ansvar for alle kunstskjønnere og kunstnere å være med å få fram det som finnes av interessant billedskaping. Ofte utføres det av folk som er bortgjemt, ikke lagt merke til som kunstnere. De juryerte utstillingene som distriktsutstillingene og Høstutstillingen er gode startsteder for rekruttering av nye kunstnere. Juryene vet oftest ikke hvem som har sendt inn arbeidene, kunsten blir vurdert ut fra sin egenart og ikke ut fra kunstnernes forutsetninger. I institusjoner er det ansatte som legger til rette for dagligliv og aktivitet for folk som har behov for ekstra tilrettelegging. Det er viktig å finne rom til den aktivitet som går ut over vanlig hobby og tidsfordriv. Det er lett å se hvem som tegner, maler og modellerer ut fra sin egen drivkraft. Disse må få ekstra plass og ekstra materialer. Er det de lager interessant for et større publikum? Hvem kan da hjelpe til med utstillinger? Først må bildene anerkjennes av en faglig jury. Så kan et profesjonelt kunstgalleri bli spurt om de er interessert i å vise bildene. Det kan søkes om privat og offentlig støtte.

Dette er helt likt for kunstnere med og uten autisme eller andre handikap. Denne likestillingen er med å skape mindre avstand mellom folk. Kunsten har den fine egenskapen at den kan være med å utligne indre spenninger både hos den som lager kunsten og hos den som opplever den.

Utstillingen ALONE stilte samme spørsmål til 11 kunstnere som ikke har autistiske trekk. Alle ville være med i denne sammenhengen og gi sin egen løsning på oppgaven. Utstillingen kommer derfor til å bære preg av stor variasjon i arbeidsmåte, teknikk og presentasjon.

Eldstemann i denne utstillingen er Kjell Pahr-Iversen fra Stavanger. Han er en av de mest internasjonalt anerkjente kunstnerne i Norge. Han deltar med IKON som han malte mens arbeidet ble filmet. Det at alle bildene er filmet i sanntid fra start til ferdig bilde gir en unik dokumentasjon av arbeidsmåten hos alle deltakerne i utstillingen.

Foto: Galleri Lista Fyr. Mirjam Raen Thomassen. Alone.
Blandet teknikk på plate. 152x125cm. Bildet er tatt med
blits som viser refleksen i materialet.

Den fjerde norske kunstneren er Mirjam Raen Thomassen som deltar med ett bilde satt sammen av to plater hvor hennes unike overflatebehandling med reflekterende materialer gir en egen opplevelse ettersom betrakteren flytter seg i forhold til bildet. Betrakteren blir på en spesiell måte alene med bildet.

Foto: Galleri Lista Fyr. Jozef Gnac. Alone, Blandet teknikk (med kranium)

Initiativet til utstillingen ALONE er kommet fra den slovakiske filmfotografen Ivo Brachtl. Han har filmet alle kunstnerne i arbeid fra bildet i utstillingen ble påbegynt til det ble ferdig. Han har arbeidet med dette i Slovakia og han har vært på besøk her i Norge og filmet de norske deltakerne. Hver kunstner gir helt fritt sin egen fortolkning av tittelen ALONE. Prosjektet har statlig støtte fra Slovakia og fra det norske EEA grants.

Utstillingen vises i Galleri Lista Fyr og på Nordberg fort i juni. I juli skal den videre til Trastad Samlinger, Sør Troms Museum i Harstad. Deretter skal den vises flere steder i Slovakia og ellers etter en enda åpen rute videre i Europa. Det er meningen at det skal lages en bok om dette prosjektet. I september åpner utstillingen i Bratislava og det vil bli en egen konferanse om kunst og autisme.

Last ned artikkelen som PDF.

Denne artikkelen ble først publisert i SOR Rapport nr 4/2016. For å få de ferskeste artiklene først må du abonnere på SOR Rapport.