Å komme med en gave

De aller fleste mennesker er glad i å høre en god historie. Noen kan mange historier utenat. Vi andre kan finne gode historier i bøker. Ikke alle klarer å lese selv, men de aller fleste setter pris på å bli lest høyt for. Det finnes over 1000 aktive leseombud i Norge. Et leseombud er en som leser høyt for andre.
Foto: Leser søker bok

Tekst: Eva Rekve, Leser søker bok

Mange leseombud forteller at de har følelsen av å få like mye som de gir. Det er morsomt og givende å spre leseglede og gjøre noe for andre. Leseombudene ser konkrete endringer på menneskene de leser for.

Å bli lest høyt for hjelper lytteren til å kommunisere bedre med andre. Gjennom samtaler rundt bøker og historier deler man interesser, opplevelser og kunnskap. Språket endres. Noen får større ordforråd, blir flinkere til å ordlegge seg og snakker tydeligere. Folk som i utgangspunktet er urolige, blir rolige når de blir lest høyt for. Leseombudene bidrar til en meningsfull hverdag for mange.

Foto: Leser søker bok

Institusjoner som har fått besøk av et leseombud, forteller om en styrking av fellesskapet. Beboere og ansatte får felles opplevelser og mer å snakke sammen om. De blir bedre kjent med hverandre. Å bli lest høyt for gir økt livskvalitet.

De fleste leseombudene er frivillige. Bakgrunnen til leseombudene er varierte, mange er pensjonerte lærere og bibliotekarer, eller har jobbet i helsevesenet.

Det er organisasjonen Leser søker bok som koordinerer leseombudsordningen i Norge. De som ønsker å lese høyt for andre, kan ta kontakt med sitt nærmeste folkebibliotek. Bibliotekaren hjelper deg med å finne steder og personer du kan lese høy for. I tillegg til leseombudsordningen, jobber Leser søker bok for at alle skal ha tilgang til gode bøker.

Finn mer informasjon om leseombud og Leser søker bok på nettsiden lesersokerbok.no.

Foto: Leser søker bok

 

Last ned artikkelen som PDF.

Denne artikkelen ble først publisert i SOR Rapport nr 4/2016. For å få de ferskeste artiklene først må du abonnere på SOR Rapport.