Tre nye stillinger for utviklingshemmede ved sykehjem i Bergen

Ved Fyllingsdalen sykehjem i Bergen er det tre ledige HELT MED-jobber. Altså arbeidsplasser for personer med utviklingshemming. Søknadsfrist er 20. september.

 

Bergen kommune er den første kommunen som etablerer arbeidsplasser for personer med utviklingshemming i HELT MED-ordningen. Det finnes også andre kommuner som har etablert arbeidsplasser / arbeidsoppgaver for utviklingshemmede i kommunen, men så vidt vi vet er dette første gang en kommune ansetter utviklingshemmede i faste stillinger med ordinære arbeidskontrakter og rettigheter. Det eneste spesielle med arbeidskontraktene er lønnsbetingelsene. Man beholder sin uføretrygd, og får i tillegg i overkant av 30 kroner timen.

HELT MED drives av Stiftelsen SOR.

HELT MED etablerer bare jobber i områder hvor det inngås avtaler med NAV om finansiering av oppfølging. På sikt er målet at det skal gjelde i hele landet, men for tiden er det kun vår fantastiske samarbeidspartner NAV Hordaland som tilbyr dette. 

Arbeidstakerne og arbeidsgiverne skal være trygge på at de får tilstrekkelig oppfølging. Oppfølgingstjenestene i Bergen kjøper NAV Hordaland fra vekstbedriften Nordnes verksteder. Oppfølging foregår i tett samarbeid med Stiftelsen SORs HELT MED-medarbeidere.

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om stillingene ved Fyllingsdalen sykehjem i Bergen