10 år med En sjelden kar

Ti år etter første utgivelse av "En sjelden kar - en fars beretning" inviteres det til diskusjon om sentrale temaer i boken på Litteraturhuset, Torsdag 28. september kl. 18:00.

Hvor mye har skjedd på ti år for personer med sjeldne diagnoser? Har de fått bedre helse, fritidstilbud og bomiljø? Er viktige problemstillinger for denne gruppen oftere på dagsorden i den offentlige debatten?

Sett av torsdag 28. september 2017, kl. 18:00 og kom til Litteraturhuset for innlegg, debatt og kulturelle innslag om dette viktige temaet.

Lenke til arrangementet på Litteraturhusets sider.