En film om psykisk utviklingshemming

Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemming (NAKU) hadde tidligere denne måneden premiere på filmen «Om psykisk utviklingshemming». Filmens formål er å øke forståelsen og kunnskapen om personer med psykisk utviklingshemming.

For å kunne yte gode tjenester til personer med psykisk utviklingshemming er kunnskap viktig. Derfor har Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemming (NAKU) utviklet en film om nettopp denne gruppen. 

Filmens hovedmål er å gi en forståelse om hva psykisk utviklingshemming er og hvilke utfordringer en slik diagnose kan medføre. Filmen tar opp temaer som selvbestemmelse, emosjoner, kommunikasjon og helseoppfølging.

Gjennom intervjuer med utviklingshemmede, deres familier og fagpersoner blir disse temaene diskutert. Filmen gir også et godt innblikk i hva familiene til personer med utviklingshemming anser som god oppfølging. 

Filmen gir grunnleggende informasjon og forståelse om psykisk utviklingshemming, en forståelse alle som jobber for denne gruppen bør ha kjennskap til. 

Filmen er tilgjengelig på nett og egner seg godt til bruk ved utdanningsinstitusjoner, både på videregående- og bachelornivå, samt i den enkelte kommune. Filmen kan sees i sin helhet, men er også tilgjengelig i mindre deler.
 

Les mer og se filmen på NAKUs nettsider.