SOR prisen 2017 til Karl Elling Ellingsen

Professor Karl Elling Ellingsen fikk SOR prisen 2017 for sin innsats for å bidra til å bedre levekår for mennesker med utviklingshemming. Prisen ble delt ut på SOR-konferansen "Ferdigheter for fremtiden". Særdeles velfortjent.

Som vanlig kjente prisvinner ikke på forhånd til hverken at denne var nominert eller kom til å få prisen.

Prisen ble delt ut av leder for SORs fag- og forskningsfon, Jan Erik Nilsen.

 

 

Nilsen sa følgende:

Hvert år deler fondet ut SOR-prisen til en som har utmerket seg spesielt for å bidra til bedre levekår for mennesker med utviklingshemning. Prisen består av et reisestipend på 20.000,- kroner, men også et håndfast og synlig bevis, med navnet på vinner preget inn i et stykke antikk mahogni tre.

Vinneren har jobbet mye og lenge for å bedre levekår for mennesker med utviklingshemning. Personens utholdenhet innen feltet berømmes gjennom sin ufravikelige tro på å kunne gjøre en forskjell. Blant annet i Stiftelsen SOR, hvor han har jobbet med store og viktige prosjekter, blant annet knyttet til tema selvbestemmelse. Med rette kan vi si at han har sittet i førersetet for utviklingen vi har hatt i feltet knyttet til fokus på selvbestemmelse.  Men også for mange andre viktige tema, der iblant ferie for personer med innskrenket feriemulighet pga store bistandsbehov.

I 2006 leverte han sin doktoravhandling med tittel «Lovregulert tvang og refleksiv praksis: en studie av hvordan innføringen av sosialtjenestelovens kapittel 6A påvirker utformingen og gjennomføringen av tjenestene til utviklingshemmede som oppfattes å ha utfordrende atferd.» Han tok da sin doktorgrad i helsevitenskap og sosial omsorg.

Senere ble han leder for et kjent kompetansemiljø om utviklingshemming, og ble professor i funksjonshemming og deltakelse. I dag har vi hørt ham holde et glimrende foredrag om samspillet mellom emosjoner, kognisjoner og miljøteraputiske intervensjoner.

Han har også skrevet og medvirket i en lang rekke viktige fagbøker bøker, med titler som «Sett og forstått: alternativer til tvang og makt i møtet med utviklingshemmede», «Selvbestemmelse: egne og andres valg og verdier», «Utviklingshemming og deltakelse» og «Vernepleiefaglig kompetanse og skjønn». Gjennom bøkenes pensumrelevans for studenter er han også med på å påvirke holdninger og kompetanse hos fremtidens fagfolk.

Og dermed er det ingen hemmelighet lenger. Som alle har forstått: årets SOR pris går til professor Karl Elling Ellingsen; leder av NAKU; Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming.