SOR Rapport

Tidsskriftet SOR Rapport utkommer med seks nummer i året. Hvert nummer inneholder stoff med høy relevans for innsats for mennesker med utviklingshemming.
Tegn abonnement og få velkomstgaver. I forbindelse med at Knut Reiersrud holdt konsert på siste SOR konferansen, gir vi blant annet fra oss en av hans CD plater. I tillegg til relevant faglitteratur.

  • Veileder: Forebygging og håndtering av aggresjon og vold. Stiftelsen SOR. Verdi kr 300,-
  • Kabal i hjerter (DVD). Øyvind Sandberg. 60 minutters kritikerrost film om Kåre Morten med Down syndrom, og venner og kjæreste i Bergen. Verdi kr 200,-
  • Knut Reiersrud (CD). Verdi kr 150,-

Trykk her for å abonnere på SOR Rapport