HELT MED på KrFs alternative statsbudsjett

KrF viser også med dette en fantastisk anerkjennelse for personer med utviklingshemming og deres verdi, ressurser og muligheter for å kunne bety noe stort og flott for andre.

I Bergen begynner Synneva, Beathe og Elisabeth i arbeidspraksis på Fyllingsdalen sykehjem. Og snart kan de få fast jobb på sykehjemmet gjennom HELT MED. KrF vil at det skal skapes tilsvarende arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming over hele landet, ikke bare i Bergen. KrF har i sitt alternative statsbudsjett foreslått 4,2 millioner til HELT MED for å realisere planen.

Dette er en del av KrFs vektlegging av menneskeverdstiltak.

 

Under overskriften "Menneskeverd" i KrFs alternative statsbudsjett 2018 skriver KrF blant annet:
 

For videre forbedring av levekårene for utviklingshemmede, er tilgang til tilrettelagte arbeidsplasser og til det ordinære arbeidslivet viktig. Gjennom modellen HELT MED skapes arbeidsplasser for personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv. KrF vil øke støtten til HELT MED slik at modellen kan spres til hele landet. KrF mener også antallet tiltaksplasser for mennesker med nedsatt arbeidsevne og plasser for varig tilrettelagt arbeid må økes.Vi er svært takknemlige for dette, og håper at de forestående forhandlingene mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF kan resultere i at vi kan sette i gang med å skape arbeidsplasser for personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv en rekke steder i landet. Først vil vi i så tilfelle satse på en del aktuelle byer, og deretter utvide til mindre steder. Målet må være at HELT MED jobbene skal kunne være aktuelle uansett hvor i landet man bor. Sykehjem, barnehager og matbutikker finnes det over alt her i landet.

En viktig del av HELT MED suksessen er det nære samarbeidet vi har med fagforeningene, og både FO og Fagforbundet har bedt Arbeids- og sosialkomiteen om at det settes av midler til HELT MED over statsbudsjettet i 2018. 
 

Tusen takk, KrF.