Personer med utviklingshemming bidrar til bedre tjenester ved sykehjem

"HELT MED er en fantastisk modell som hjelper mennesker med utviklingshemning ut i det ordinære arbeidslivet.", sier byråd Dag Inge Ulstein. "Jeg er utrolig glad for at KrF har lagt de nødvendige midlene inn i vårt alternative budsjett. Dette er menneskeverd i praksis! I tillegg er det veldig kjekt at Bergen kommune går foran på dette området, slik som ved Fyllingsdalen sykehjem, og inkluderer flere arbeidstakere som av ulike grunner har vanskelig for å komme inn i arbeidsmarkedet. Her bør det offentlige ta et enda større samfunnsansvar fremover" mener Ulstein. Og vi er veldig enige.

Byråd Dag Inge Ulstein (KrF) i Bergen kommune viser et godt engasjement for at personer med utviklingshemming skal komme ut i ordinært arbeidsliv. Nå har KrF foreslått HELT MED inn på statsbudsjettet. Får de gjennomslag for det i forhandlingene med Høyre, FrP og Venstre, kan vi utvide HELT MED også i andre deler av landet. Målet er mer enn 1000 nye arbeidsplasser for utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv i løpet av 10 år. Det er et realistisk mål, hvis vi får politikerne med på laget. 

I Bergen har Elisabeth hatt sin første arbeidsdag på Fyllingsdalen sykehjem. Hun er en ekstraressurs som gjør at tjenestene på sykehjemmet blir enda bedre. 

Helt med - Vestlandsrevyen NRK 10.11.2017 


Det er mange som skal takkes for at denne ordningen har blitt en suksess. Innsats fra direktør Karl Henrik Nicolajsen og initiativet fra ildsjel og styrer Magny Nordtvedt har for eksempel vært avgjørende for at tre arbeidsplasser for utviklingshemmede har blitt opprettet ved Fyllingsdalen sykehjem.

Forankringen i LOs ledelse og nært samarbeid med FO, Fagforbundet, Fellesforbundet og Handel og kontor har også vært avgjørende. Hadde vi ikke hatt dem på laget, hadde vi ikke gått videre med etableringen av HELT MED. De har tatt en aktiv rolle, og er med på å videreutvikle og perfeksjonere modellen.

En rekke stortingspolitikere har vist entusiasme for HELT MED. Erlend Wiborg (FrP) var den første fra Arbeids- og sosialkommiteen vi fikk møte for å diskutere HELT MED. Det var meget oppløftende. Helge André Njåstad (FrP), Silje Hjemdal (FrP) og Atle Simonsen (FrP) møtte sammen med Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) flere av arbeidstakerne med utviklingshemming ved Scandic hotell i Bergen.


Njåstad har også besøkt HELT MED ansatte på Scandic tidligere, sammen med Ove Trellevik (H).

 

 

Vårt møte med Stefan Heggelund (H) var også noe som var inspirerende, og han takket ja til invitasjonen om å åpne markeringen av de første personene med utviklingshemming som fikk jobb gjennom HELT MED modellen. På to Scandic hotell i Bergen. 

 

Vi har også møtt mange andre engasjerte politikere, som viste begistring for dette arbeidet, blant annet de tidligere stortingspolitikerne Kirsti Bergstø (SV) og Sveinung Rotevatn (V). 

Det pågår følgeforskning, og planlegges nye forskningsprosjekter knyttet til HELT MED. Vi er opptatt av at modellen skal være i tråd med det forskning viser at er mest virkningsfullt når det gjelder inkluderende arbeidsliv, både på kort og lang sikt. 

HELT MED er selvfølgelig ikke noe som passer for alle med utviklingshemming. For flertallet er dagsenterplass og VTA plass i vekstbedrift det riktige. Disse tilbudene må fortsatt bygges ut. Men det er også mange som er klar for å prøve seg i ordinært arbeidsliv, og det er de vi har fokus på i denne ordningen. 


I HELT MED er vi med på å skape arbeidsplassene og er aktive gjennom hele rekrutteringsprosessen frem til fast ansettelse og mest mulig normale kontrakter. Men vi er også svært opptatt av oppfølging. Alle som har fått jobb gjennom HELT MED modellen i Bergen får meget god oppfølging fra jobbspesialist ved vekstbedriften Nordnes Verksteder, i samarbeid med NAV Hordaland. Det er nedfelt i modellen at tilsvarende oppfølging skal gis fra lokale vekstbedrifter i samarbeid med NAV andre steder i landet, når også personer med utviklingshemming på små og store steder langt borte fra Bergen får de samme mulighetene til å bli inkludert i ordinært arbeidsliv. 

Da venter vi spent på resultatet fra statsbudsjettforhandlingene. Dette kan bli stort for mange. Veldig stort.