Helt ellevilt! HELT MED på statsbudsjettet!

HELT MED-modellen vi har utviklet for å bidra til at personer med utviklingshemming ansettes i det ordinære arbeidsliv- blir gjennom Statsbudsjettet innvilget 4,2 millioner kroner!

Takk til KrF, som tok oss med i det alternative Statsbudsjettet, og klarte å forhandle oss inn i det endelige Statsbudsjettet.

Takk til FO som jobbet hardt og målrettet for at partiene i den nye regjeringsplattformen skulle gjøre plass til dette viktige arbeidet i Statsbudsjettet.

Takk til representantene i FrP, Høyre og Venstre, som kanskje ikke var så vanskelig å overtale? Dere har vist stor begeistring i samtalene vi har hatt med dere, det setter vi utrolig stor pris på.

Takk også til de av APs og SVs representanter vi har vært i kontakt med som har trodd på oss (det gjelder i grunnen alle dere vi har snakket med). Og ønsket at dette skulle realiseres.

Takk til LO som digget ideen fra første stund, og Fagforbundet, Fellesforbundet og Handel og kontor, som sammen med FO har vært med på videreutvikle modellen. Vi gleder oss til videre samarbeid.

Takk til dere i HELT MED som har jobbet så knallgodt med å utvikle og iverksette modellen. Jann Aasbak, Ørjan Hinna, Steinar Løland og Andreas Sveen: det er det dere har gjort som folk blir så begeistret over.

Det er også flere enn de som er nevnt her som skal ha takk. Mange flere. For eksempel SORs styre, den herlige gjengen vi har med oss i ressursgruppen, de flotte forskerne som på forskjellig vis er involvert og arbeidsgiverne som tror på oss og ressursene til de som har utviklingshemming.

Men først og fremst; takk til alle dere med utviklingshemming som har blitt ansatt gjennom HELT MED ordningen. Vi ansetter hele tiden de best kvalifiserte, og det var altså dere! Dere har vist en fantastisk arbeidsglede og arbeidsevne som blir satt stor pris på av mange.

Disse midlene over statsbudsjettet innebærer at vi ikke lenger skal holde oss til Bergen. Vi skal fortsatt utvikle mange nye arbeidsplasser i Bergen, men også andre steder i vårt langstrakte land 

Hilsen Jarle Eknes, daglig leder i Stiftelsen SOR