Arte+ 2017 - En opplevelse for livet

Festivalen og konferansen Arte+ 2017, eller på norsk «Kunst med mere», er godt i havn på Gjøvik. Målet med de tilrettelagte kulturdagene var å skape en konkurranse under mottoet «Kunst uten grenser for personer med ulike funksjonshemninger» og gjennomføre en internasjonal utstilling med kunst av barn, ungdom og voksne med ulike funksjonshemninger. Deltakere/elever innen området psykisk helse var også målgruppen.

Tekst: Ola Narten Svendsen, Gjøvik kunst- og kulturskole

Dette ble gjort og vi fikk svært god respons fra deltakerne/elevene og publikum, sier Ola Narten Svendsen, fagleder for det tilrettelagte kulturtilbud ved Gjøvik kunst- og kulturskole og prosjektleder for Arte+ 2017 på Gjøvik. Kunstner Kari Oline Øverseth ledet juryens arbeid med å plukke ut vinnerne av konkurransen. Ulike workshops gjennom hele uken ble avholdt og Drengestua Galleri og Gjøvikhallen samt Musikkfolkehøgskolen Viken, var arenaer for kunstutstillingene. Et større murmaleri ble gitt i gave til Gjøvik av colombianerne, og plassering av dette ble i en av bygningene på Musikkfolkehøgskolen Viken i «Skaperverket». Det ble også som planlagt arrangert internasjonalt seminar, som var spesielt rettet mot musikkutdannelse og tilrettelagt dans og teater. Festivaluken samlet om lag 200 elever/deltakere fra i alt 7 land; Spania, Colombia, Den Dominikanske republikk, Argentina, USA, Litauen og Norge. Haiti fikk dessverre ikke deltatt pga. store utfordringer med Schengen-papirer. 

Hele 6 ulike workshops ble som avtalt gjennomført innen fagområdene kunst, musikk, sang, dans, bevegelse og teater. Konserter på åpningsseremonien og i forbindelse med festivalens siste dag, ble også avholdt. I tillegg ble Arte+ tildelt god plass på SOR-konferansen «Ferdigheter for fremtiden», med bred presentasjon av alle gjestelandene, Pascal Norge ved leder Lars Espen Rath Vestad og det tilrettelagte kunst- og kulturtilbudet ved Gjøvik kunst- og kulturskole ved Ola Narten Svendsen.

Ved gjennomføring av våre workshops, oppnådde vi at elever/deltakere, fikk opplæring på sitt nivå. Ved bruk av bruk av fargesystemet innen musikk, muliggjorde dette at flere uansett ferdighetsnivå, kunne ta del i samspill og solospill, duettspill etc. Workshopsene ble gjennomført på det nivået, som var tilpasset hver enkelt. Personer med til dels store utfordringer både psykisk og fysisk, mestret å delta på de ulike workshops utfra sine forutsetninger, noe deltakerne selv ga uttrykk for med glede og brede smil. Resultatet av det gode arbeidet i workshopsene ble dessuten vist for et åpent publikum i Gjøvikhallen, i forbindelse med avslutningen av Arte+ 2017 og Pascalfestivalen, som gikk av stabelen samtidig. Det var Ola Skaare fra Pascal Norge, Berenice Hidekel Nundez de Jimenez og Orlando Delgado, som var hovedinstruktør for musikworkshopsene. Dette var i nært samarbeid med Ingunn Molstad, Vidar Sundbakken og Anders Byfuglien. Paco Valls Garcia ledet teaterworkhops, Orlando Lopez hadde hovedansvar for dans og bevegelse og Carlos Guerrero og Anna Österberg ledet workshops innen kunst, og prosjektet med veggmaleriet.

 

Resultat av workshops vises i Gjøvikhallen med internasjonale gjester fra bl.a. Den Dominikanske republikk. Foto: Ola Narten Svendsen
Pascalgruppen fra Den Dominikanske republikk. Foto: Ola Narten Svendsen
Pascal Rockers i aksjon. Foto: Tor Arne Brekne
Pascalmedlem Stine i aksjon med bassen. Foto: Lars Espen Rath Vestad
Chris i Pascal Rockers. Foto: Lars Espen Rath Vestad
Pascal Rockers gitarist. Foto: Lars Espen Rath Vestad
Workshopdeltakere fra Korpus på Gjøvik. Foto: Lars Espen Rath Vestad
Workshopdeltaker fra Pascal Norge. Foto: Lars Espen Rath Vestad
Simen med rytmelære. Foto: Lars Espen Rath Vestad
Gjøviks eget Korpus i sving: Foto: Lars Espen Rath Vestad
Workshopdeltakere med korundervisning. Foto: Lars Espen Rath Vestad
Ola Skaare i Pascal Norge. Foto: Lars Espen Rath Vestad
Forberedelser til kunstutstilling. Foto: Joseba Mercador
Carlos Guerrero og noen av hans workshopdeltakere. Foto: Joseba Mercador
Foto: Joseba Mercador
Colombianernes bidrag til Gjøvik med murprosjektet, som ble gjennomført på Musikkfolkehøgskolen Viken. Foto: Ola Narten Svendsen
Arbeid med murkunstprosjektet. Foto: Joseba Mercador
Organisasjonen AZNAD og Korpus-medlemmer på workshops innen dans og bevegelse. Foto: Arte+ 2017
Alexandra og Ramon i aksjon i Gjøvikhallen. Foto: Arte+ 2017