Kultur til insprasjon og glede

Det foregår mye spenstig på Gjøvik. Kulturtilbudet for folk med utviklingshemming er et eksempel på dette, og over to dager har vi fått oppleve musikk, dans, tegning, maling og andre kulturtiltak på nært hold. Det er til å bli i godt humør av og imponert over.

Tekst og foto: Jarle Eknes


 

Primus motor for kulturaktivitetene er Ola Narten Svendsen. Svendsen og kollegaer holder til i en gammel ærverdig bygning på Gjøvik gård. Der har de også en hyggelig kafé som driftes av frivillig sentralen, avdeling for tilrettelagt kultur- og fritidstilbud i Gjøvik kommune. Svendsen har blant annet ansvar for kunst- og kulturtilbudene som er spesielt tilrettelagt for personer med utviklingshemming. Gruppene er stort sett fulle, og oppmøte i gruppene er svært godt. De som er med prioriterer dette høyt, og er som regel svært syke om de en dag ikke møter opp.

Rockeværstinger
Ingunn Molstad og Vidar Sundbakken er to av ildsjelene. De er aktiv i flere musikkgrupper knyttet til psykisk helse, i tillegg til Rockeværstingene hvor bandmedlemmene har utviklingshemming. Bandet har 8 medlemmer. Navnet Rockeværstingene bygger på at de var et av bandene som ble etablert på Gjøviks Rockeverksted for mange år siden. De øver en gang i uken.

Korpus
Korpus var opprinnelig et kor, men ble etter hvert delt inn i to likeverdige grupper; en for sang (Sangkoret Korpus) og en for dans og bevegelse (Scene Korpus). De teller 38 medlemmer, og ble startet helt tilbake i 1994. Korpus har ledet an med vennskapsprosjekter i sør og nord i snart 23 år. Her er fokuset å lære av hverandre på tross av store ulikheter landene imellom hva fattig og rik, svart eller hvit, funksjonshemmet eller ikke angår. Land som Spania, Den Dominikanske republikk, Colombia, Haiti, Litauen, Sverige, Danmark og Island, står nært i deres kultur utvekslings prosjekter. Her kan nevnes deres gode samarbeid med organisasjonen Pascal Norge, som jobber for å arrangere Arte+ 2017 med Gjøvik kunst- og kulturskole i oktober – en større internasjonal festival med fokus på kunst, musikk, dans, drama og bevegelse.

Det er også en egen gruppe for seks personer med multifunksjonshemming, som i større grad har preg av musikkterapi, ledet av Vidar Sundbakken.

Rockerværstingene og Korpus er mer synlige i lokalmiljøet enn mange andre band og grupper med funksjons hemmede medlemmer. De har blant annet utekonserter på tunet på Gjøvik gård og opp tredener på kjøpesenter og festivaler, og selv har vi hatt gleden av å høre Rockeværstingene synge og spille på SOR konferansen BRA i livet, foran 700 imponerte konferansedeltakere.

Kunstkafe
Kunstkafeen er også tilrettelagt for dem som har utviklingshemming. Gruppen har 7 medlemmer. De har holdt på siden 2004 med kunstner Anna Österberg som hovedansvarlig. Siv Skjelstad er kunstgruppens instruktør sammen med Ola Narten Svendsen.

Samarbeid
De har en rekke samarbeidsprosjekter med andre land gjennom EU midler og vennskap nord-sør-midler som NORAD har gitt. De har blant annet vært i Spania, Colombia og i Den dominikanske republikk, og ikke minst har musikere, kunstgrupper og teatergrupper fra andre land vært på Gjøvik.

Egenandeler
Svendsen påpeker noen økonomiske utfordringer for dem som har utviklingshemming. Det kan være på kulturutvekslinger, for det må være ledsagere nok med på turen. Mange har med seg familiemedlemmer, men det må være en del tjenesteytere også. Og de som har utviklings hemming må også betale for ledsagernes reise, så de betaler ofte dobbelt opp. Neste år skal de reise til Island og besøke kulturskoler der, men billig blir det ikke, hvis ikke det kommer inn støtte fra noen givere – det kan jo hende.

Pascal Norge
Rockeværstingene og de andre
tilrette lagte kunst og kulturaktivitetene
på Gjøvik er medlem
i organisasjonen Pascal Norge.

Pascal Norge ble stiftet i Bærum
i 2009. Foreningens formål er å lage
helsefremmende kulturaktiviteter
for alle. Hovedmålgruppen er alle
med bistandsbehov; inklusiv seniorer,
funksjonshemmede, utviklingshemmede,
minoritetsgrupper og
personer innen områdene psykiatri
og rus. De har to slagord: «Kultur for
alle!» og «Kultur gir bedre helse!».

http://www.pascalnorge.no

Inkludering
Rockeværstingene har også et inkluderings prosjekt i regi av Den Kulturelle Skolesekken på gang, hvor de reiser rundt til ungdomsskoler og inviterer elever til å bli med på den samme musikk opplæringen som dem. De får vist at funksjonshemmede kan spille og synge, og de får innblikk i pedagogikk og virkemidler som benyttes. Elevene blir ikke da bare tilskuere, men også deltagere, på lik linje med dem som har utviklingshemming. Riktignok bare en kort stund, men det gir en viss innsikt og kan vekke en god nysgjerrighet.

Målsetting
Målsettingene er at kultur skal være for alle. Mange har ønske om å være med og de kan og vil være kreative. I Gjøvik er de heldige, slår Svendsen fast. Der har de satset og tilbyr slike tilbud til funksjonshemmede gjennom Gjøvik kunst- og kulturskole. Det er egenverdien i tilbudet som er viktigst, forteller han. De blir ikke tvunget til å gjøre noe de ikke er interesserte i. Her finnes et bredt tilbud, og da er det mulig å finne noe som treffer skikkelig godt. Om noen også ønsker å være med på et idrett- og friluftslivtilbud for eksempel, har vi en solid avdeling på Kultur, som i varetar dette også.

Det jobbes også godt på støttekontaktkontoret i kommunen, og vedtak knyttes ofte opp mot et kultur- og fritidstilbud, i stedet for å opprette en-til-en-støttekontakt. Modellen som også kan være aktuell er Fritid med Bistand. Søkerens ønsker og behov avgjør hvilken modell som velges for den enkelte.

De har et bevisst forhold til det å være synlig, og sørger aktivt for å være på mange arenaer. Det gjør noe med folks holdninger, og deltakerne elsker å vise frem hvem de er og hva de kan.

Gjøvik kunst- og kulturskole
Tilbudene sorterer under kunst- og kulturskolen, hvor 80 barn, unge og voksne har tilrettelagt tilbud. Rundt 55 av disse har utviklingshemming. Dette samarbeidet er av nyere dato, og strekker seg mindre enn to år tilbake. Men avtroppende rektor Aagot Stoltz Meyer synes det å få et nytt område inn i en kulturskole er spennende, utfordrende og gøy. Eneste problemet er etter hennes mening at de har dårlig med plass slik at de kulturelle tilbudene blir litt mer segregert enn ønsket. Det skal det visst bli en orden på en gang. Det arbeides nemlig aktivt med planer om nye lokaler.

Ut fra HVPU-reformens hovedinnhold skulle de med utviklingshemming integreres og behandles på samme måten som resten av samfunnet, understreker rektor. Og så har vi sittet her og hatt kultur skole for såkalt normale, og et adskilt kulturtilbud for de såkalt unormale. Det blir jo helt feil, slår hun fast. Svendsen og Meyer har snakket om dette i mange år, og var veldig fornøyd da kultursjefen tok initiativet til samarbeidet.

De med utviklingshemming har like mye uttrykksbehov som vi andre, det bare ligger på et annet plan eller nivå eller hva du skal kalle det, fortsetter Meyer. Det tror hun mange for så vidt er enig om, men poeng terer at de må få dette integrert på en god måte.

Aagot Stoltz Meyer og Ola Nartaen Svendsen

Last ned artikkelen som PDF.

Denne artikkelen ble først publisert i SOR Rapport nr 1/2017. For å få de ferskeste artiklene først må du abonnere på SOR Rapport.