Nye filmer om årlig helsekontroll hos fastlegen

Aldring og helse har laget to nye filmer som handler om det å gå til en årlig helsekontroll hos fastlegen for en person med utviklingshemming.

I filmene møter vi Bente og hennes ledsager Toril som besøker dr Lindbæk på Stokke legesenter for Bentes årlige helsekontroll. Filmen viser hvordan Toril sammen med Bente forbereder den årlige undersøkelsen, den viser selve undersøkelsen og hvordan dr Lindbæk kommuniserer med Bente og Toril. Til sist vises hvordan Toril dokumenterer hva som ble gjort og sagt på helsekontrollen i Bentes helseoppfølgingsplan og i eget journalsystem for videre oppfølging.

Filmene kan du se på Aldring og helses nettside:  https://www.aldringoghelse.no/alle-artikler/nye-filmer-om-%C3%A5rlig-helsekontroll-hos-fastlegen/