Terje Olsen vant SOR-prisen 2018

Særdeles velfortjent; SOR-prisen 2018 ble tildelt forsker Terje Olsen ved Nordlandsforskning. Terje Olsen er svært sentral i forskning om utviklingshemmede, og har blant annet engasjert seg i rettsikkerhet for utviklingshemmede og arbeid for utviklingshemmede. Vi gratulerer!

Sorprisen2018 from TV BRA on Vimeo.

 

Prisen ble delt ut av Tomod Mjaaseth, tidligere generalsekretær i Stiftelsen SOR, og nå styremedlem i SORs fag- og forskningsfond. 

Mjaaset sa følgende:

 

Årets SOR-pris går til en person som i mange år har satt sine fotavtrykk og inspirert vårt fagmiljø nasjonalt og internasjonalt, og lagt grunnlaget for gode og meningsfulle liv overfor personer med kognitiv funksjonsnedsettelse.

 

Han står i dag som et synonym til konferansens hoved tittel –

«Noe å stå opp til»! Å gjøre folks drømmer mulig gjennom aktiv deltakelse i hverdagen - til et verdig liv. - Med respekt å melde.

Personen vi snakker om tok hovedfag i sosialantropologi fra NTNU i 1995 og sin Doktorgrad i sosiologi fra Uppsala Universitet 2009.

Siden 1997 har han vært ansatt som forsker og forskningsleder ved Nordlandsforskning i Bodø. I et avbrekk på to år var han engasjert som prosjektleder i Nordens Velferdscenter i Stocholm.

 

Om hans nøkkelkvalifikasjoner fremheves spesielt forskning rundt   

 • Velferdsstatens organisering og virkemåter
 • levekår og livssituasjon i befolkningen
 • Rettssikkerhet
 • Inkluderende arbeidsliv og marginalisering
 • og er kjent for sine publikasjoner og som en engasjert foredragsholder

 

Et lite dypdykk i publikasjonene gir oss et klarere bilde av personen:

 • Erfaringer fra kompetanseutviklingsprosjekt i 5 kommuner
 • Studie av utviklingshemmede i arbeidslivet
 • Arbeidsmiljø og rettssikkerhet i skjermede virksomheter
 • Tegn, tillit og troverdighet – om rettssikkerhet for døve og hørselshemmede
 • Broer inn i arbeidslivet
 • Hatytringer. Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer
 • Redaktør for Nordic Welfare Research, et vitenskapelig tidsskrift etablert i 2016 - som publiserer artikler innen et bredt spekter av velferdspolitiske temaer om de nordiske velferdssamfunn

Denne mannen er i sin beste alder – vi trenger ham videre på laget.

SOR-prisen, ved SORs fag- og forskningsfond, er for 2018 satt til kr. 25.000,-.

Slik TV BRA startet på morgenen med «Livet er herlig», fortsetter vi på samme spor:                           

Årets pris tildeles Terje Olsen!