Fra løfter til handling

Høstens SOR-konferanse i Oslo 25. og 26. oktober skal følge opp NOUen «På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming» som kom ut i 2016. Hva er regjeringens strategi og handlingsplan for personer med funksjonsnedsettelse? Og hva kan vi forvente av ny stortingsmelding om utviklingshemmedes rettigheter?

OBS: Fulltegnet og avholdt! 650 deltakere.

Fra løfter til handling
- Oppfølging av de åtte løftene fra NOUen «På lik linje» 

- Regjeringens strategi og handlingsplan for personer med funksjonsnedsettelse

- Ny stortingsmelding om utviklingshemmede

Konferanse i Oslo, 25. og 26. oktober 2018
Oslo kongressenter, Folkets hus, Youngs gate 11, Oslo

Konsert med Adam Douglas, Venke Knutsom m.fl.

I Last ned programmet

Målgrupper:
Alle som arbeider for personer med utviklingshemming - ledere, politikere, tillitsvalgte, pårørende, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet.

Konferansemiddag med underholdning ved Adam Douglas, Venke Knutson m.fl.

I 2016 utkom NOU (Norges offentlige utredninger) «På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming». Utvalget som skrev utredningen på oppdrag fra Regjeringen, leverte en utredning som har høstet lovord for sin grundighet og gjennomgående vekt på FN konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

En slik utredning skaper også forventninger. Det må skje noe positivt, og forventningene har så langt ikke blitt innfridd. Det må de bli. I etterkant av NOU’en har regjeringen lovet at det skal utarbeides strategi- og handlingsplan for personer med funksjonsnedsettelser, og det er nylig vedtatt at det skal lages ny stortingsmelding om rettigheter for personer med utviklingshemming.

LØFT 1 Selvbestemmelse og rettssikkerhet, dag 1 09.45 Tom Erlend Skaug, 10.10 Robert Martin, 10.45 Hedvig Ekberg, Bjørn Roar Vagle og Karl Elling Ellingsen
Løft 2 Likeverdig og inkluderende opplæring, dag 1 14.40 Eva Simonsen, Wenche Hukkelås og Trine Wang
Løft 3 Arbeid for alle, dag 1 14.40 Ingeborg Solstad, Elin Guntvedt, Skjalg Havåg og Nathalie Sturim
Løft 4  God helse og omsorg, dag 2 11.00 Ulf Berge, Eivind Mikkelsen og Per-Christian Wandås
Løft 5 Eget hjem, dag 2 09.00 Osmund Kaldheim, Jens Petter Gitlesen og Dag Balavoine
Løft 6 Kompetanse og kunnskap, dag 2 09.45 Marit Isaksen, Jon Arne Løkke
Løft 7 Koordinerte tjenester, dag 2 11.00 Ingrid Blichfeldt og Christian Wendelborg
Løft 8 Målrettet styring, dag 1 09.45 Tor Mikkel Wara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOU’en ble organisert i åtte løft, og på denne konferansen følger vi opp alle løftene.
I tillegg dekkes temaene overordnet gjennom politikerdebatt dag 1 samt de to siste innleggene på dag 2; Kjersti Skarstad, Arnfinn Andreassen og André Paulsberg

Gå til påmelding.

 

Program

I Last ned programmet

Med forbehold om endringer.

TORSDAG 25. OKTOBER
                    08.30 Registrering, te, kaffe og litt å spise
09.30

Velkommen

09.35 Åpning
Marte Wexelsen Goksøyr, erfaringskonsulent, skuespiller, forfatter og debattant
09.45

Menneskerettigheter som utgangspunkt for ny strategi- og handlingsplan

Regjeringens strategiplan og handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser
- i et menneskerettighetsperspektiv

Tom Erlend Skaug, statssekretær (H), Barne- og likestillingsdepartementet

10.10

Menneskerettigheter for personer med utviklingshemming
Robert George Martin, medlem i CRPD komiteen (video)

10.25 Pause
10.45

Selvbestemmelse og rettssikkerhet

TV-Bra reportasje

Vergemålsloven - til glede og besvær?
Hedvig Ekberg, jurist og generalsekretær, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)

Fremtidig lovverk om tvang og makt
Konsekvenser for tjenestebrukerne, kommunene og spesialisthelsetjenesten
Bjørn Roar Vagle, seksjonsleder ved habiliteringstjenesten for voksne, Helse Stavanger, medlem i tvangslovutvalget

Øvelse gjør mester
Myndiggjøring eller myndiggjort handler om noe annet enn å krysse aldersgrensen!
Karl Elling Ellingsen, professor og daglig leder ved NAKU

12.00 Lunsj
13.00 Kulturinnslag
Panorama - Signo Conrad Svendsens teatergruppe
13.30

Politikken for mennesker med utviklingshemming
Hva må endres?

Paneldebatt
Lise Christoffersen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, medlem Arbeids- og sosialkomiteen 
Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for SP, medlem i Arbeids- og sosialkomiteen 
Solfrid Lerbrekk, stortingsrepresentant for SV, medlem i Arbeids- og sosialkommiteen
Tom Erlend Skaug, statssekretær (H), Barne- og likestillingsdepartementet

Debattleder: Jens Petter Gitlesen, forbundsleder NFU

14.10 Pause
Parallellsesjoner
14.40
A

Likeverdig og inkluderende opplæring - hva er virkemidlene?

Likeverdige betingelser- hva må til?
Eva Simonsen, dr. scient, tidligere ansatt ved UiO og Statped

En skole for læring
Wenche Hukkelås, vernepleier, Byåsen videregående skole
Trine Wang, vernepleier, Byåsen videregående skole

B

Dagsenter, vekstbedrifter og ordinært arbeidsliv
Tre virkemidler for gode og meningsfulle liv

Dagtilbud ved utfordrende atferd/multifunksjonshemming 
Utfordinger og suksesskriterier
Ingeborg Solstad, avdelingsleder ved Holmenkollen Dagsenter og boliger, avdeling Øvreseter 
Elin Guntvedt, ledende miljøterapeut ved Holmenkollen Dagsenter og boliger, avdeling Øvreseter 

Fra aktivitetsstyrt til resultatstyrt, et paradigmeskifte
Skjalg Havåg, administrerende direktør i Oslo kollega

Sømløse muligheter i spekteret fra dagsenter til ordinært arbeidsliv
Nathalie Sturim, leder anbud og tjenesteutvikling i Sens as

15.40 Pause
16.00 Mappeløs
Venke Knutson, artist og daglig leder av musikkskolen Poprommet
16.15 Mer etikk, takk
Einar Øverenget, filosof og forfatter
17.00 Slutt for dagen
19.30

Konferansemiddag

Konsert med 
-   Adam Douglas
-   Venke Knutson m.fl., Poprommet Musikkskole 


 

FREDAG 26. OKTOBER
                    09.00

Eget hjem – utfordringer og muligheter

Paneldebatt
Osmund Kaldheim, direktør Husbanken
Jens Petter Gitlesen, forbundsleder NFU
Dag Balavoine, Landsbystiftelsen

Debattleder: Karl Haakon Sævold, styreleder i Stiftelsen SOR

09.45

Utviklingshemmede fortjener kompetente fagfolk
Hvor står vi vi, hvor går vi?
Marit Isaksen, leder av profesjonsrådet for vernepleiere og medlem av FOs forbundsledelse

  Kunnskapsbasert praksis
Hva kreves av utdanningsinstitusjonene og praktikerne i tjenestene
Jon Arne Løkke, dosent ved Høgskolen i Østfold
10.30 Pause
Parallellsesjoner
11.00
A

Positiv atferdsstøtte (PAS)
Verdi- og metodemessig rammeverk for å forstå, forebygge og redusere utfordrende atferd
Eivind Mikkelsen, seniorrådgiver og leder av veiledningsteamet i EFF – enhet for funksjonshemmede, Sandnes kommune
Ulf Berge, høgskolelektor, VID Vitenskapelige høgskole

Forsvarlige tjenester til utviklingshemmede
Veileder/retningslinjer i regi av Helsedirektoratet
Per-Christian Wandås, seniorrådgiver Helsedirektoratet, avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester

B

Helthetlig planlegging og overganger

Sømløse tjenester

Fra velferd som kostnad til velferd som investering
Asker velferdslab
Ingrid Blichfeldt, prosjektleder, Asker kommune

Overgang mellom skole og arbeidsliv for elever med utviklingshemming
Christian Wendelborg, NTNU

12.00 Lunsj
13.00 Kulturinnslag
Tibo band fra Sarpsborg
13.15 Tro og tvil – gode framtidsutsikter eller keiserens nye klær?
TV BRA tar pulsen på sentrale politikere
13.30 Veien videre
Enighet og uenighet om de åtte løftene i NOU’en «På lik linje»
På rett spor – hva bør vi kunne forvente og kreve i handlingsplan og en ny stortingsmelding?
Kjersti Skarstad, PhD Statsvitenskap, Seniorrådgiver i Stiftelsen SOR
14.00 Pause
14.15

Plattform for livslange tjenester – med bakgrunn i de åtte løftene
Hvordan sikre utviklingshemmede grunnleggende rettigheter og forutsigbarhet i et livsløpsperspektiv
NOU’en «På lik linje» omsatt til praktisk arbeid

Arnfinn Andreassen, enhetsleder for Boveiledning sentrum, Sarpsborg kommune
Andre Paulsberg, prosjektleder for Fagutvikling og implementering i Boveiledningstjenesten, Sarpsborg kommune

15.00

Hva bør Norge tenke på i den politiske oppfølgingen med å sikre funksjonshemmedes menneskerettigheter?
Råd fra en internasjonal ekspert.

Michael Ashley Stein, Professor og daglig leder ved Harvard Law School Project on Disability.

Avlyst pga sykdom.

15.15 Slutt

Last ned programmet som PDF.

Gå til påmelding