Hjelp - jeg er anmeldt

«Hjelp jeg er anmeldt!» er et lettlest hefte som beskriver hva som kan skje dersom du blir anmeldt. For folk flest er det utfordrende å forstå hva det innebærer å være mistenkt, siktet eller tiltalt. Heftet gir deg svar på blant annet dette. Å bli innbragt av politiet og satt i varetekt er ofte dramatisk for den det gjelder.

Mange spørsmål vil kunne dukke opp: Hvor lenge må jeg sitte her? Hvem kan jeg kontakte? Hva har jeg krav på å få vite? Dette vil man kunne få svar på i «Hjelp jeg er anmeldt!». Heftet gir også råd til deg som har vansker med å lese og skrive, eller forstå /høre muntlig tale.

Heftet er det andre heftet i en serie hefter utgitt av Be-Ni DA, som er et lite nystartet forlag, med hovedsete i Tromsø og filial i Trondheim (eller omvendt). I vår kom «Hjelp – hvem skal bestemme?», det heftet handler om hvordan Norge er bygd opp, hvordan det styres og ikke minst hvordan man skal stemme. Selv om vi nettopp har hatt valg er heftet nyttig for de som vil vite mer om slikt.

Til våren planlegger vi to hefter, et med tittelen: «Hjelp – jeg skal ha sex!» og «Hjelp – buksa har blitt for trang!».

Det er mulig å abonnere på heftene, da blir de sendt fortløpende, med giro. Abonnentene løper til de sies opp. Det er også mulig å kjøpe heftene enkeltvis, med unntak av «Hjelp – hvem skal bestemme?» som koster kr 99,, så koster heftene kr. 139,, i tillegg må vi ta noen kroner i porto. Hvis du bestiller mange hefter så er det jo kjekt å kunne fortelle at hvert tiende hefte i så fall er gratis.

Hvis du er interessert i mer informasjon kan du besøke www.be-ni.no.