Dissimilis feirer 35- års jubileum i 2017

I 35 år har Dissimilis jobbet aktivt for at mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser skal ha en plass i det kulturelle landskap og i samfunnet som likestilte utøvere og mennesker. Med dette ønsker organisasjonen å bidra til et rikere menneskesyn og et mer åpent og tolerant samfunn.
Trykk på bildet for større versjon

Tekst: Silje Kristine, Dissimilis Kompetansesenter
Foto: Thomas Torheim, www.dissimilis.no

Historien om Dissimilis
Historien om Dissimilis startet egentlig allerede i 1962, da musikeren Kai Zahl fikk sønnen Børge. Gjennom hele sin barndom var Børges høyeste ønske å få spille i band som sin far. Mulighetene for å få utviklet den musikalske interessen var imidlertid begrenset på grunn av Børges medfødte funksjonsnedsettelse og det faktum at han ikke kunne lese noter. Mens lærere og andre rundt Børge så begren sning er, valgte Kai å ta sønnen på alvor og utforske mulighetene. Han utviklet et enkelt og fargesprakende system som gjorde det mulig for Børge og andre mennesker med funksjonsnedsettelser å spille musikk. Noter og sanger ble kodet med farger, det samme ble instrumentene. Flere band vokste frem og i 1982 var Dissimilis et faktum. Mennesker med utviklingshemming fikk plutselig mulig heter de ikke hadde fått uten Kai Zahls innsats, med god hjelp og støtte fra foreldre, pårørende og andre interesserte.

Trykk på bildet for større versjon

Bandene og musikken utviklet seg, og i 1987 skrev Kai og hans kollega Arne Furuseth en musikal med sikte på Oslo Konserthus. Folk flest hadde liten tro p ideen om utviklingshemmede på scenen i Oslo Konserthus, men Kai tok ikke nei for et nei. Nei ble til tja, tja ble til ja, og resultatet ble Dissimilis – en annerledes musikal, i Oslo Konserthus, med kongefamilien blant publikum. Musikalen ble en sensasjon. Ensemblet sprengte alle grenser for og nedarvede tanker om hva mennesker med utviklingshemming kan klare. Sammen fylte de konserthuset ni kvelder på rad og fikk publisitet og store oppslag i alle landets medier.

Musikalen markerte starten på en endring i oppfattelsen av hvem som kan klare hva. Den markerte også starten på en unik reise frem mot det Dissimilis vi kjenner i dag, en internasjonal organisasjon med over 10 000 medlemmer over hele verden.

Trykk på bildet for større versjon

35 år med drømmer
Jubileumsåret 2017 har blitt markert på ulike måter gjennom året. Lørdag 9.september inviterte Dissimilis Kompetanse senter til jubileums fore stillingen «35 år med drømmer», en historisk festforestilling der publikum ble tatt med på en reise gjennom fortid, nåtid og fremtid. Hele 60 elever fra kompetanse senteret stod på scenen i Bærum Kulturhus denne kvelden. Gjennom teater, sang og dans presenterte aktørene tilbakeblikk fra Dissimilis sin unike historie, i kombi nasjon med nye innslag og smake biter fra kommende forestillinger. Dissimilis har i alle år hatt god støtte i mange kjente artister, og denne gang var det Inge Bremnes som bidro med sin nye sang, «Ka du håpe på».

Blant publikum i kulturhuset var Dissimilisvennene Kåre Willoch og Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog. Ordføreren takket på vegne av Bærum kommune for 35 år med fantastiske forestillinger. «Når teppet går ned i kveld, er forestillingen over og den vil aldri bli gjentatt helt på samme måten. Det er øye blikkets kunst, og det er det Dissimilis står for», skrev Krogh i sin hilsen i fore stil lingens programblad.

Trykk på bildet for større versjon

Livskvalitet, mening og verdighet
35 år har gått siden Kai Zahl grunnla Dissimilis i 1982. Det var ingen som den gang kunne ane rekkevidden av det som ble satt i gang, at den lille ideen som ble født av sønnen Børges musikalske drøm skulle vokse langt utover våre landegrenser og skape livskvalitet, mening og verdighet til tusenvis av mennesker over hele verden. «Dissimilis vokste frem fra intet til å bli en stor organisasjon. Det er som en Askeladdenhistorie startet av Kai og andre som har turt å tenke utenfor boksen», sier Dissimilisleder Mathias Eckhoff. «Det bryter ned barrierer å få delta på samme arenaer som andre, å bli tatt på alvor som hele mennesker med de samme følelsene. Mange tror Dissimilis representerer skranglete musikk med ensfargede tskjorter, men det er så mye, mye mer», sier Eckhoff videre.

Eckhoff får støtte av ordføreren, som setter Dissimilis i en særstilling i norsk kulturliv; talentfulle og 100% seg selv. «Troen på viktigheten av mangfold og at alle skal bli gitt muligheten for å kunne utfolde seg i det store kunstneriske rommet har vært visjonen og ledetråden som har gjort at Dissimilis har brutt barrierer og skapt vekst og utvikling», sier Krogh.

Trykk på bildet for større versjon

Dissimilis i dag
Dissimilis har i dag medlemsgrupper og aktivitet over hele verden. Hele 18 land er representert i Dissimilis sitt nettverk og antall medlemmer på verdensbasis er over 10 000. I Norge er det i dag 90 Dissimilisgrupper. Aktivitetene er forankret i et verdisyn hvor mangfold og kvalitet står sentralt, samtidig som organisasjonen skal tørre å være utfordrende og nyskapende.

Aktivitetene driftes gjennom de tre leddene Dissimilis kompetansesenter, Dissimilis Norge og Dissimilis World. Dissimilis Norge er en interesseorganisasjon for medlemsgrupper i Norge, mens Dissimilis World representerer det internasjonale nettverket for medlemmer og samarbeidspartnere. Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter er et regionalt aktivitetssenter og et nasjonalt utviklingsog ressurssenter for metoder innen tilrettelagt opplæring.

Dissimilis representerer et unikt tilrettelagt kulturtilbud, som utover deltakelse og opplæring i kulturelle aktiviteter, fremmer sosial tilhørighet, verdighet og livskvalitet. Gjennom musikk, dans og teater får elever over hele verden tilgang til og utvikler sine ressurser og som likestilte utøvere får elevene opplevelser av mestring og verdighet – en berikelse for den enkelte og for samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Trykk på bildet for større versjon

Formål

  1. Bidra til økt livskvalitet og respekt for mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser.
  2. Inkludere og synliggjøre mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser i det kulturelle landskap og ivareta deres rettigheter til et aktivt kulturliv.
  3. Tilrettelegge for vekst og utvikling for hver enkelt elev, både menneskelig og kunstnerisk.

Aktiviteter

  1. Utvikle og formidle kompetanse og metoder nasjonalt og internasjonalt.
  2. Tilrettelagt undervisning innen sang, musikk, dans og teater.
  3. Arrangere og tilrettelegge for spilleoppdrag, forestillinger og konserter.

Last ned artikkelen som PDF.

Denne artikkelen ble først publisert i SOR Rapport nr 6/2017. For å få de ferskeste artiklene først må du abonnere på SOR Rapport.