Olaug Bollestad besøker Kari og Jacob

Olaug Bollestad, 1. nestleder i KrF, besøker Kari Sæland og Jacob Von Hanno, som får fast jobb på Scandic hotell i Oslo gjennom HELT MED. Bollestad sin innsats for å sikre midler til HELT MED har vært avgjørende for å kunne utvide prosjektet fra kun å omfatte Bergen, til nå å gjelde for blant annet Oslo. Ytterligere utvidelser vil skje, og da kan vi dekke hele landet.

Bollestad gratulerte Kari og Jacob med ny jobb. from TV BRA on Vimeo.