- Vi vil ha like rettigheter

I den svenske organisasjonen Grunden er det kun utviklingshemmede som har stemmerett og sitter i ledelsen.

Av: Kjersti Skarstad

Mathias Borgerot og Cecilia Borgerot
i Riksforeningen Grunden Foto: Kjersti Skarstad

Riksforeningen Grunden er en organisasjon drevet av og for personer med utviklingshemming. Det er kun utviklingshemmede som har stemmerett og sitter i ledelsen. Ledelsen ansetter selv sitt sekretariat som består av både mennesker med og uten utviklingshemming. Sekretariatet funger som hos alle organisasjoner – de utreder saker og står for den daglige driften. Når viktige politiske dokumenter fra myndighetene skal diskuteres lager sekretariatet lettlest-versjoner av dokumentene og når sakene er diskutert ferdig «oversetter» sekretariatet Grundens vedtak tilbake til politikerspråk. Organisasjonen har mange ulike aktiviteter, men alle har et politisk tilsnitt. Grunden ble opprett i 2009 og har 19 lokalforeninger.

I forbindelse med en skandinavisk konferanse mellom Grunden og brukerrådsrepresentanter fra Norge, har Stiftelsen SOR intervjuet to av Grundens medlemmer, Cecilia Borgerot (nestleder) og Mathias Borgerot (varamedlem).

Hvorfor er det viktig at utviklingshemmede har sin egen organisasjon?

- Fordi alle har rett til å uttrykke seg selv! Til å uttrykke hva det er vi føler og kjenner på, kommer det spontant fra Cecilia. Mathias legger til - Dersom vi ikke har en egen organisasjon, kommer foreldrene våre sitt synspunkt til å gå foran våre. Når foreldrene dør kommer kommunen og bare flytter personen med utviklingshemming, og den personen har ikke lært noen ting om hvordan det er å bo alene. Det er ikke bra.

Hva er de største utfordringene for utviklingshemmede i dag?

- Vi får ikke leve slik vi vil. Vi får ikke gifte oss og stifte familie. Det står ikke noe sted i loven at vi ikke kan dette, men det står liksom mellom linjene. I Sverige er det dette som er normen. Men vi vil ha like rettigheter, sier Cecilia.

- I tillegg er det et stort problem at mange av de som er ansatt for å hjelpe oss gjennom private foretak bare er ute etter å tjene penger og at de tar fra oss vår selvbestemmelse. Det er en sak vi har jobbet litt med her i Grunden, forteller de to.

 

Medlemmer i Grunden. Foto: Grunden

Dersom dere kunne endret en ting i samfunnet, hva skulle det ha vært?

– Flere valgmuligheter og fleksible ordninger som alltid går ut ifra individets behov. Vi er forskjellige. Noen trenger vernede arbeidsplasser, andre vil ut i ordinær jobb, og vi trenger ulik hjelp i boligen. Samfunnet burde legge til rette for dette slik at vi kan bli sett, hørt, og bidra, sier Cecilia.

Hva skulle dere ønske folk flest visste om mennesker med utviklingshemming?

- Folk burde ha en positiv oppfatning av utviklingshemmede. Når folk hører om og ser utviklingshemmede tenker de at det er noe negativt. Men det burde heller være omvendt, utviklingshemming burde være noe positivt. Vi har både positive og negative sider, som alle andre, sier Cecilia.

Mathias er enig: - Samfunnet ser på oss som noe negativt, men det burde heller styrke det vi er gode på. Hvis man får jobbe eller drive med noe man interesserer seg for, så blir man god til det, og kan bidra til samfunnet.

 

Du kan lese mer om Grunden her.

Stiftelsen SOR hadde allerede i 2014 en artikkel om Grunden.