VG: Edvan (8) får ikke forsvarlig helsehjelp. Kan koste ham livet

-Jeg reagerer svært sterkt på saken som VG har avdekket om åtte gamle Edvan i Moss. Slik saken fremstår ser det dels ut til at kommunen ikke følger medisinskfaglige vurderinger, dels at dialogen med familien ikke har vært god nok. Nå har Moss kommune et ansvar for skikkelig dialog og for å sørge for at tjenestene har en kvalitet som ikke skaper uro og engstelse, sier styreleder i SOR, Karl Haakon Sævold.
GLAD GUTT: – Edvan er familiens solstråle, sier Bakkefjord, som jobber som sosionom og har drøye 18 års erfaring fra barnevernstjenesten og barnehabiliteringen. Foto: Hallgeir Vågenes / VGCaption 

 

- Det gjør inntrykk når mor Nina Bakkefjord sier til VG at hun «har en redsel som spiser meg opp innvending. Jeg skjønner ikke hvordan kommunen tør å trosse legens anbefaling».

Når barnelegen ved Oslo Universitetssykehus, som har fulgt Edvan gjennom flere år, mener at nåværende ordning «utsetter barnet for unødvendig og uakseptabel fare» bør det mane kommunen til både ettertanke og umiddelbar handling, sier Sævold.

Sævold viser til at det er godt dokumentert at foreldre og pårørende til barn med nedsatt funksjonsevne ofte opplever kampen mot hjelpeapparatet som krevende.

- Det må bli slutt på at tjenesteapparatet oppfattes som en motpart. Familier og enkeltpersoner må oppleve at de møtes med tillit og evne til samhandling og samarbeid. Det krever at kommunale ledere, både administrative og politiske, går foran og inspirerer til god dialog. Det krever samtidig at det lyttes, både til tjenestemottakerne og til profesjonene og faggruppene som står nær tjenestemottakerne i den daglige utøvelsen av velferdssamfunnets tjenester, understreker Sævold.

 

Les hele saken i VG her