Godt statsbudsjett for inkludering av mennesker med utviklingshemming i arbeidslivet

Vi er svært glad for at det i statsbudsjettet er øremerkede midler til HELT MED, slik at vi kan fortsette det vellykkede inkluderingsarbeidet for mennesker med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv. Med skikkelig god tilrettelegging og oppfølging. Det blir også bevilget midler til 700 nye VTA-plasser. Dette gir samlet et bredt sett av muligheter for en gruppe mennesker som har svært stor spredning i interesser, ferdigheter og behov for oppfølging.

 

 

I 2018 har vi etablert arbeidsplasser i ordinært arbeidsliv for mennesker med utviklingshemming i Bergen, Fjell, Bodø, Førde, Oslo, Stavanger, Asker og Tromsø. Og er i ferd med å gjøre det samme i Trondheim.

I 2019 skal vi utvidet til en rekke andre kommuner.

Les mer om HELT MED