Linn Løvlie Slette - ny medarbeider i SOR

Linn Løvlie Slette er rådgiver i Stiftelsen SOR. Hun er brennende engasjert i vernepleierfaget – med sterkt fokus på kompetente og faglig forsvarlige tilbud for alle mennesker – uansett funksjonsnedsettelse eller alder. Slette er snart ferdig med bachelor i vernepleie, og har jobbet som miljøterapeut, lærervikar, miljøarbeider, personlig assistent og barnehageassistent.

 

Slette vikarierer for Kjersti Skarstad, som fra 1.12. 2018 har permisjon fra Stiftelsen SOR for å jobbe med svært spennende og nyttige ting i Bufdir.