Brukerråd for utviklingshemmede (26-04-2016)
En kirke for alle - på Solgården i Spania (05-04-2016)
Tjenester til personer med intellektuelle funksjonsnedsettelser i Sverige (05-04-2016)
Sensoriske dysfunksjoner og kognitiv overbelastning hos mennesker med utviklingshemning (05-04-2016)
Medikamentell behandling av personer med utviklingshemning og autisme (05-04-2016)
Å snakke med utviklingshemmede om utviklingshemning og rettigheter (04-04-2016)
E-læringskurset «Mat og trivsel» (01-04-2016)
Nei, mageleie er fremdeles ikke bra, et tilsvar til Holden & Vagle (04-04-2016)
En siste klargjøring om mageleie som skadeavvergende tiltak i alvorlige nødssituasjoner? (04-04-2016)
Ingen hemmeligheter i Farsund (09-03-2016)
Gode opplevelser (01-03-2016)
Eldre med utviklingshemning er sjeldnere innlagt på sykehus (09-03-2016)
Forebygging og håndtering av utfordrende atferd (26-02-2016)
Videreutdanning om utfordrende adferd (01-03-2016)
Nye tider! (10-05-2016)
Alternativ og supplerende kommunikasjon i bolig for utviklingshemmede (28-02-2016)
Miljøterapi for personer med autisme og stemningslidelser (28-02-2016)
Depresjon ved autisme og utviklingshemming (28-02-2016)
Effektive tjenester (28-02-2016)
Faderen (25-02-2016)
Konsultasjonsteam - et nyttig virkemiddel mot vold og seksuelle overgrep (28-02-2016)
Thomas Ergo utnevnt til æresmedlem i NFSS (26-02-2016)
NFF-film om fotball for utviklingshemmede (28-01-2016)
Geocaching (15-01-2016)
E-læringskurs: Ingen hemmeligheter (08-01-2016)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
201 - 225 av 1034 Artikler

Søk:

[Liste]