Stine Marlen Henriksen - nytt styremedlem i Stiftelsen SOR (26-11-2018)
Trening i fysiske intervensjoner for å forebygge og håndtere aggressiv og voldelig atferd hos personer med utviklingshemming: En evidensbasert praksis? (05-12-2018)
Prader-Willi syndrom og bruk av tvang og makt (26-11-2018)
«Det gjelder livet» (23-11-2018)
Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming (22-11-2018)
Godt statsbudsjett for inkludering av mennesker med utviklingshemming i arbeidslivet (21-11-2018)
Atferdsproblemer i skolen (18-11-2018)
Fra ekskludering og integrering til inkludering, tilhørighet og delaktighet (18-11-2018)
Validerende samhandling i miljøterapi (13-11-2018)
Familiene - hva hemmer egentlig dem? (13-11-2018)
Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemming (18-11-2018)
Uverdig og uakseptabelt (17-10-2018)
Et dårlig budsjett for personer med utviklingshemming (17-10-2018)
VG: Edvan (8) får ikke forsvarlig helsehjelp. Kan koste ham livet (10-10-2018)
Inkludering av utviklingshemmede i forskning (03-10-2018)
Kultur, fritid og aktiv omsorg (17-09-2018)
HELT MED på Landsturneringen (08-09-2018)
Målrettet miljøarbeid i varig tilrettelagt bedrift (VTA) (05-09-2018)
- Vi vil ha like rettigheter (23-08-2018)
Tung tids tale (19-08-2018)
Fra løfter til handling (05-11-2018)
Olaug Bollestad besøker Kari og Jacob (12-08-2018)
Meget fornøyd arbeidsgiver (11-08-2018)
Økt fokus på kvalitet i tjenestene (09-08-2018)
Hjelp - jeg er anmeldt (29-06-2018)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
26 - 50 av 1034 Artikler

Søk:

[Liste]