Vil lære om muligheter (11-12-2018)
Eksponeringstrening (09-12-2018)
Fikk kulturpris for sin innsats (11-12-2018)
Døgnbehandling i en regional seksjon for personer med utviklingshemming / autisme og psykiske vansker i Oslo universitetssykehus (12-12-2018)
Ta små grep – gjør store endringer (04-12-2018)
Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold (19-10-2018)
Politikk for menneskerettigheter (30-10-2018)
Definisjon og omfang av positiv atferdsstøtte (PAS) (04-12-2018)
Sunnhordaland: «Kva skjer med tenestene for utviklingshemma?» (30-11-2018)
Fagfolk i Trondheim sier klart og tydelig ifra (30-11-2018)
Linn Løvlie Slette - ny medarbeider i SOR (29-11-2018)
Barnehage for alle (29-11-2018)
AART som metode for trening av sosial kompetanse hos barn og unge med Asperger syndrom (28-11-2018)
Stine Marlen Henriksen - nytt styremedlem i Stiftelsen SOR (26-11-2018)
Trening i fysiske intervensjoner for å forebygge og håndtere aggressiv og voldelig atferd hos personer med utviklingshemming: En evidensbasert praksis? (05-12-2018)
Prader-Willi syndrom og bruk av tvang og makt (26-11-2018)
«Det gjelder livet» (23-11-2018)
Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming (22-11-2018)
Godt statsbudsjett for inkludering av mennesker med utviklingshemming i arbeidslivet (21-11-2018)
Atferdsproblemer i skolen (18-11-2018)
Fra ekskludering og integrering til inkludering, tilhørighet og delaktighet (18-11-2018)
Validerende samhandling i miljøterapi (13-11-2018)
Familiene - hva hemmer egentlig dem? (13-11-2018)
Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemming (18-11-2018)
Uverdig og uakseptabelt (17-10-2018)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
26 - 50 av 1047 Artikler

Søk:

[Liste]