Norsk velferdsteknologi på BBC (24-09-2013)
Vurdering og håndtering av risiko hos personer med utviklingshemning (22-09-2013)
Når ordinære omgivelser hindrer og hemmer: sensoriske vansker hos personer med autismespekterdiagnoser (22-12-2015)
Organisering av miljøbehandling rundt en person med moderat psykisk utviklingshemning og udifferensiert schizofreni (18-09-2013)
Smertemåling hos personer med alvorlig kommunikasjonsnedsettelse (15-03-2017)
Veikart for inovasjon av velferdsteknologi (28-08-2013)
De lange relasjonene (26-08-2013)
Velferdsteknologi (23-08-2013)
Relasjoner og sånn... (22-08-2013)
Mageleie ved utfordrende atferd (21-08-2013)
Evaluering av informasjonsmateriell om kreft for personer med utviklingshemning (20-08-2013)
Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (19-08-2013)
Omsorgsfeltets hviskelek (13-08-2013)
Arbeid, yrkesopplæring og politikk (06-08-2013)
Arbeid og utviklingshemning -De gode eksemplers makt (06-08-2013)
Doorways -Nye arbeidsmuligheter for personer med utviklingshemning (06-08-2013)
Ny jobb (05-08-2013)
Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemning (05-08-2013)
VTA opplæringskontor (05-08-2013)
Temanummer om arbeid og utviklingshemning (05-08-2013)
Prosjekt KLAP i Danmark (25-05-2016)
Arbeid og livskvalitet (05-08-2013)
Stortingsmeldingen er klar! (21-06-2013)
Selvtillit, trygghet og tro på egne meninger (19-06-2013)
Up and Dance (17-06-2013)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
351 - 375 av 974 Artikler

Søk:

[Liste]