Hva sier lovverket om velferdsteknologi? (04-06-2014)
Målrettet miljøarbeid og gevinstrealisering (04-06-2014)
Fullt trøkk på neste SOR-konferanse (02-06-2014)
Ny brukerundersøkelse for personer med utviklingshemning (14-05-2014)
Inkluderende praksis - Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid (02-05-2014)
Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne (30-04-2014)
Risikoutsatte voksne (30-04-2014)
SOR-prisen 2014 til Thomas Ergo (28-04-2014)
32 sekunder om inkludering, deltagelse og menneskerettigheter (02-05-2014)
SOR Rapport nr 2 2014 (31-10-2017)
NAKU temahefte: Psykisk utviklingshemming og psykisk helse. Veiviser til psykiske helsetjenester (10-04-2014)
Artikkelsamling til FO kongressen 2015 (10-04-2014)
Mitt hjem - Min arbeidsplass (10-04-2014)
Konferanse: Selvbestemmelse –til besvær? (29-10-2014)
Godt engasjement fra stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen (26-02-2014)
Statsråd Solveig Horne om selvbestemmelsesdilemma (26-02-2014)
Frihet og likeverd - Om mennesker med utviklingshemming (26-02-2014)
Risikoutsatte voksne (13-02-2014)
Gledelig nytt fra rikspolitikkerne (13-02-2014)
Snikinnfører omsorgsgettoer (11-02-2014)
Normalisering, livskvalitet og brukermedvirkning i dagsenter for utviklingshemmede (09-02-2014)
Rupert og brannstiftingen -glimt fra en risikovurdering (09-02-2014)
Alle kan. Om å gjøre tvil til skamme på en russisk fregatt (09-02-2014)
Jonny-dokumentar vant journalistprisen (09-02-2014)
Søk midler til kurs om aldring og demens for pårørende til eldre med utviklingshemning (04-02-2014)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
376 - 400 av 1053 Artikler

Søk:

[Liste]