Himmeljegerne (15-11-2013)
Henriette Westhrin ny styreleder i SOR (25-10-2013)
Kari Megrund nytt styremedlem i SORs fag- og forskningsfond (22-12-2015)
Jon Løkke nytt styremedlem i SOR (25-10-2013)
Effektiv langtidsbehandling av utfordrende atferd ved hjelp av passive atferdsanalytiske metoder (03-10-2013)
Å være foreldre til et utviklingshemmet barn - tilbakeblikk på erfaringer (30-09-2013)
Etterlyser bedre system for å håndtere bekymring for risikoutsatte voksne (22-12-2015)
Spesialisert psykiatrisk døgnbehandling for personer med utviklingshemning -den kliniske hverdagen (26-09-2013)
En kan da ikke bare slå... (25-09-2013)
Svein André vant amerikansk skuespillerpris (24-09-2013)
Norsk velferdsteknologi på BBC (24-09-2013)
Vurdering og håndtering av risiko hos personer med utviklingshemning (22-09-2013)
Når ordinære omgivelser hindrer og hemmer: sensoriske vansker hos personer med autismespekterdiagnoser (22-12-2015)
Organisering av miljøbehandling rundt en person med moderat psykisk utviklingshemning og udifferensiert schizofreni (18-09-2013)
Smertemåling hos personer med alvorlig kommunikasjonsnedsettelse (15-03-2017)
Veikart for inovasjon av velferdsteknologi (28-08-2013)
De lange relasjonene (26-08-2013)
Velferdsteknologi (23-08-2013)
Relasjoner og sånn... (22-08-2013)
Mageleie ved utfordrende atferd (21-08-2013)
Evaluering av informasjonsmateriell om kreft for personer med utviklingshemning (20-08-2013)
Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (19-08-2013)
Omsorgsfeltets hviskelek (13-08-2013)
Arbeid, yrkesopplæring og politikk (06-08-2013)
Arbeid og utviklingshemning -De gode eksemplers makt (06-08-2013)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
401 - 425 av 1034 Artikler

Søk:

[Liste]