Den digitale revolusjon gir store muligheter for selvstendige liv (29-06-2018)
Kunnskapsbasert habilitering (29-06-2018)
Lavaffektiv tilnærming (29-06-2018)
Retten til selvbestemmelse for utviklingshemmede (29-06-2018)
Hvor mange personer med utviklingshemming bør bo samme sted? Når blir det for mange? (29-06-2018)
Virkemidlene – virker de? (29-06-2018)
Livsstilsutfordringer hos personer med utviklingshemming (29-06-2018)
Spesialisthelsetjenestens veiledning til tjenesteytere for voksne med utviklingshemming og psykisk lidelse (06-06-2018)
Arbeid med utviklingshemmede som har begått seksuelle overgrep (05-06-2018)
Inkludering på alvor! Arbeidsinkludering i ordinært arbeidsliv i Nittedal kommune. (06-06-2018)
Aktiv sammen! (05-06-2018)
Dømt til å (over)leve (13-06-2018)
Når kosematen tar livet av deg (05-06-2018)
Spise-svelgevansker og diabetes type1 (05-06-2018)
Ledig stilling på rålekkert hotell i Bodø (28-05-2018)
Klart utviklingshemmede kan jobbe på hotell! (05-05-2018)
Terje Olsen vant SOR-prisen 2018 (05-05-2018)
Nye filmer om årlig helsekontroll hos fastlegen (05-04-2018)
"Tung tids tale" blir teater (25-03-2018)
Sosialarbeiderprisen 2018 går til Bernt Barstad (20-03-2018)
Tilrettelagt undervisning for elever med utviklingshemning (28-02-2018)
Hva skal vi med denne CRPDen? (28-02-2018)
Dissimilis feirer 35- års jubileum i 2017 (20-06-2018)
Hvorfor kan målrettede miljøtiltak bli bedre med ei Sjekkliste? (28-02-2018)
Selvbestemmelse for ungdom med minoritetsbakgrunn og utviklingshemming – å måtte velge mellom familien og velferdsstaten? (28-02-2018)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
51 - 75 av 1034 Artikler

Søk:

[Liste]