Et dårlig budsjett for personer med utviklingshemming (17-10-2018)
VG: Edvan (8) får ikke forsvarlig helsehjelp. Kan koste ham livet (10-10-2018)
Inkludering av utviklingshemmede i forskning (03-10-2018)
Kultur, fritid og aktiv omsorg (17-09-2018)
HELT MED på Landsturneringen (08-09-2018)
Målrettet miljøarbeid i varig tilrettelagt bedrift (VTA) (05-09-2018)
- Vi vil ha like rettigheter (23-08-2018)
Tung tids tale (19-08-2018)
Fra løfter til handling (05-11-2018)
Olaug Bollestad besøker Kari og Jacob (12-08-2018)
Meget fornøyd arbeidsgiver (11-08-2018)
Økt fokus på kvalitet i tjenestene (09-08-2018)
Hjelp - jeg er anmeldt (29-06-2018)
Den digitale revolusjon gir store muligheter for selvstendige liv (29-06-2018)
Kunnskapsbasert habilitering (29-06-2018)
Lavaffektiv tilnærming (29-06-2018)
Retten til selvbestemmelse for utviklingshemmede (29-06-2018)
Hvor mange personer med utviklingshemming bør bo samme sted? Når blir det for mange? (29-06-2018)
Virkemidlene – virker de? (29-06-2018)
Livsstilsutfordringer hos personer med utviklingshemming (29-06-2018)
Spesialisthelsetjenestens veiledning til tjenesteytere for voksne med utviklingshemming og psykisk lidelse (06-06-2018)
Arbeid med utviklingshemmede som har begått seksuelle overgrep (05-06-2018)
Inkludering på alvor! Arbeidsinkludering i ordinært arbeidsliv i Nittedal kommune. (06-06-2018)
Aktiv sammen! (05-06-2018)
Dømt til å (over)leve (13-06-2018)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
51 - 75 av 1047 Artikler

Søk:

[Liste]