Arbeidsgiveres syn på å ansette personer med utviklingshemming (29-01-2018)
Organisatoriske og personalmessige forutsetninger for oppretting og utvikling av tjenestetilbud med minimal bruk av tvang og makt (04-02-2018)
Hva vet vi om aldring og helse blant personer med utviklingshemning i Norge? (20-01-2018)
Forskning på psykisk helsearbeid overfor mennesker med utviklingshemming (23-01-2018)
NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (18-01-2018)
Kultur til insprasjon og glede (16-01-2018)
Fritid og ferie - for alle? (16-01-2018)
Høgskolen i Molde - Vernepleierutdanningens fokus på utfordrende atferd, aggresjon og vold (16-01-2018)
Voldens verden (16-01-2018)
Vergemål for voksne mennesker med utviklingshemming - hjelp til selvbestemmelse, eller snikfratakelse av rettslig autonomi? (11-01-2018)
Livet må alltid inneholde en smak av ferie (07-12-2017)
Arte+ 2017 - En opplevelse for livet (05-12-2017)
Helt ellevilt! HELT MED på statsbudsjettet! (28-11-2017)
Personer med utviklingshemming bidrar til bedre tjenester ved sykehjem (10-11-2017)
SOR Rapport (31-10-2017)
SOR prisen 2017 til Karl Elling Ellingsen (26-10-2017)
HELT MED på KrFs alternative statsbudsjett (07-11-2017)
Ledig HELT MED-stilling i Bergen (19-10-2017)
Videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos mennesker med psykisk utviklingshemming (18-10-2017)
Uniformbruk i tjenester til personer med utviklingshemming (18-10-2017)
Ferdigheter for fremtiden (28-11-2017)
Inkludering, læring og livsmestring (10-10-2017)
En film om psykisk utviklingshemming (21-09-2017)
10 år med En sjelden kar (21-09-2017)
E-læringskurs om autisme (04-09-2017)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
76 - 100 av 1034 Artikler

Søk:

[Liste]