Implementering av Positiv atferdsstøtte blant tjenesteytere i en bolig for mennesker med utviklingshemming (02-01-2019)
Hvordan kan Positiv atferdsstøtte bidra til at personer med alvorlig utviklingshemming og utfordrende atferd oppnår mer selvbestemmelse og økt opplevelse av kontroll over eget liv? (02-01-2019)
Implementering av Positiv atferdsstøtte i en videregående skole (02-01-2019)
Lavaffektiv tilnærming - Før det smeller, når det teller! (01-01-2019)
Mariahuset (29-12-2018)
Beveger vi oss mot et kaldere samfunn? (20-12-2018)
Toma tør, Toma vil, og Toma får det til! Inkludering av mennesker med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet (13-12-2018)
Kognitiv atferdsterapi for angst, depresjon og sinnevansker hos personer med utviklingshemning (13-12-2018)
Vil lære om muligheter (11-12-2018)
Eksponeringstrening (09-12-2018)
Fikk kulturpris for sin innsats (11-12-2018)
Døgnbehandling i en regional seksjon for personer med utviklingshemming / autisme og psykiske vansker i Oslo universitetssykehus (12-12-2018)
Ta små grep – gjør store endringer (04-12-2018)
Veileder om forebygging og håndtering av aggresjon og vold (19-10-2018)
Definisjon og omfang av positiv atferdsstøtte (PAS) (04-12-2018)
Sunnhordaland: «Kva skjer med tenestene for utviklingshemma?» (30-11-2018)
Fagfolk i Trondheim sier klart og tydelig ifra (30-11-2018)
Linn Løvlie Slette - ny medarbeider i SOR (29-11-2018)
Barnehage for alle (29-11-2018)
AART som metode for trening av sosial kompetanse hos barn og unge med Asperger syndrom (28-11-2018)
Stine Marlen Henriksen - nytt styremedlem i Stiftelsen SOR (26-11-2018)
Trening i fysiske intervensjoner for å forebygge og håndtere aggressiv og voldelig atferd hos personer med utviklingshemming: En evidensbasert praksis? (05-12-2018)
Prader-Willi syndrom og bruk av tvang og makt (26-11-2018)
«Det gjelder livet» (23-11-2018)
Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming (22-11-2018)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
26 - 50 av 1028 Artikler

Søk:

[Liste]