Bedring av kommunikasjon med utviklingshemmede i allmennpraksis (15-03-2010)
Foreskriving av psykotropiske medikamenter til personer med utviklingshemning i primærhelsetjenesten (10-03-2010)
Læring gjennom databaserte retningslinjer i allmennpraksis (09-03-2010)
Legeforeningen: Allmennlegens møte med utviklingshemmede (08-03-2010)
Utdanningens betydning for å redusere makt og tvang (15-09-2011)
Utlysning av forskningsmidler (26-02-2010)
Innspill om samhandlingsreformen (22-02-2010)
Dårlig helse hos personer med utviklingshemning. En gjennomgang av evidens/forskningsbasert kunnskap (22-02-2010)
Helsegevinst gjennom screening av psykisk helse: Utvikling av primærhelsetjenester for personer med intellektuelle funksjonshemninger (15-02-2010)
«Keiserens nye klær», eller en reform for framtiden? (11-02-2010)
God samhandling endret min hverdag! Erfaring fra tjenestebruker med Asperger syndrom (11-02-2010)
Når samhandling fungerer. Hva kan vi lære av de gode eksemplene? Kvalitetsmål for god samhandling (11-02-2010)
Rett kompetanse på rett plass. Kompetanse som forutsetning for å lykkes (11-02-2010)
Bokanmeldelse (11-02-2010)
Reformen – også en kompetansereform? Produksjon av tjenester krever én type kompetanse – samhandling krever en annen kompetanse (10-02-2010)
Autonomi, kontroll, respekt: Hvordan bør vi tenke rundt funksjonshemmedes rettigheter i helsevesenet? (10-02-2010)
Lik tilgang til gode og likeverdige tjenester. Utfordringer for store og små kommuner (10-02-2010)
Økonomi og teknologi – utfordringer og muligheter ved samhandlingsreformen (10-02-2010)
Forventninger til samhandlingsreformens betydning for funksjonshemmede. Hva er, og hvem har behov for, koordinerte tjenester? (10-02-2010)
Samhandlingsreformen, også for funksjonshemmede? Rett behandling – på rett sted – til rett tid (10-02-2010)
SOR-prisen 2010 (08-02-2010)
Veileder for utforming av nettsider (05-02-2010)
Helsesjekk for personer med utviklingshemning (29-01-2010)
Al Jazeera (17-01-2010)
Vergemålsloven (09-01-2010)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
601 - 625 av 949 Artikler

Søk:

[Liste]