Så godt! (13-12-2010)
Something is rotten in the State of Denmark (10-12-2010)
Er det sosialfaglige blitt et stebarn i helsereform-Norge? (10-12-2010)
En ny hverdag. Om selvbestemmelse, utvikling og mestring 20 år etter HVPU-reformen (09-12-2010)
Abnormarbeidsdagens inntogsmarsj (12-11-2010)
Ny doktorgrad: Helverschou disputerer om angst hos personer med autisme 22. november (09-11-2010)
Boligfrihet for alle (15-12-2010)
Statsråd Auduns permanente reform (01-11-2010)
Kurs: Multifunksjonshemning - Livsutfoldelse og læring (31-10-2010)
Skal få bo der de vil (08-10-2010)
Utviklingshemmede ble lobotomert i Danmark (29-09-2010)
Gunvor skal til mammografi - introduksjonsfilm om mammografi for kvinner med utviklingshemning (10-09-2010)
Williams syndrom -mindre fordomsfulle? (06-09-2010)
Ny turnus kan være bra, men må ikke bli normen (16-01-2011)
Ny veileder - Deltakelses og opplevelsesplan for voksne med omfattende funksjonsnedsettelser (06-09-2010)
a-ha opplevelse (06-09-2010)
Ny dokumentarfilm: Skoleveien (03-09-2010)
Landsturneringen arrangeres for 20. gang (01-09-2010)
Vil påby dommeravhør i overgrepssaker (01-09-2010)
Special Olympics World Summer Games (01-09-2010)
Ny bok: Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse (17-08-2010)
Screening for psykisk utviklingshemning hos voksne (13-08-2010)
Norsk selvbiografi om Asperger (12-08-2010)
Psykisk utviklingshemmede blir ikke godtatt i Russland (05-08-2010)
Konferanse: "Døgnet har mange timer. Året har mange dage" Arbeidstidsordninger i helse- og omsorgssektoren (30-06-2010)
     26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
626 - 650 av 1028 Artikler

Søk:

[Liste]