Skrive for SOR Rapport

Ønsker du å få artikler publisert i SOR Rapport?
Foto: Entrer dans le rêve (flickr)
 
Vi setter stor pris på alle som tar kontakt med oss med ønske om å få sine bidrag publisert i tidsskriftet SOR Rapport. Det kan være fagartikler, refleksjoner, bokomtaler og annet som kan passe i tidsskriftet.
 
I Retningslinjer for å skrive artikler / andre bidrag i tidsskriftet SOR Rapport

Du får tilsendt 5 eksemplarer av nummeret hvor ditt bidrag er med (flere eksemplarer kan ordnes etter avtale). Du får også tilsendt PDF (elektronisk dokument) av ditt bidrag, som du kan publisere akkurat som du selv ønsker. Tidsskriftet er et dugnadsarbeid, hvor ingen av bidragsyterne lønnes. Men bidragene blir satt pris på av leserne, og har nytteverdi i vår felles innsats for å bedre levekår for mennesker med utviklingshemning.
 
Ta kontakt med redaktør Jarle Eknes je@sorpost.no.
 
Utgivelser:

15. februar (siste frist for innlevering av artikler m.m. er 1. januar)
15. april (siste frist for innlevering av artikler m.m. er1. mars)
15. juni (siste frist for innlevering av artikler m.m. er 1. mai)
15. august (siste frist for innlevering av artikler m.m. er 1. juni)
15. oktober (siste frist for innlevering av artikler m.m. er 1. september)
15. desember (siste frist for innlevering av artikler m.m. er 1. november)