Kurs og konferanser

Frihet, omsorg, tvang og makt

SOR konferanse i Bergen 4. og 5. mai 2017.

Utfordringer og dilemma ved selvbestemmelse, kontroll, støtte og påvirkning i tjenester til personer med utviklingshemming

Les mer

Psykologspesialist Jarle Eknes

Vi holder gjerne kurs for din arbeidsplass / kommune. Jarle Eknes er spesialist i klinisk psykologi / habilitering, og holder blant annet kurs om psykisk helse, utfordrende atferd og det å arbeide i andres hjem.

Les mer

Planlagte kurs og konferanser

Tidspunktet for de neste konferansene er planlagt for flere år fremover. Sett gjerne av tid i kalenderen for å delta på disse.
Alle SOR-konferanser skal gi gode faglige, sosiale og kulturelle opplevelser.

SOR har arrangert konferanser om levekår for mennesker med utviklingshemning i 60 år!

Les mer