Kurs og konferanser

Konferanse: Nye tider!

Effektivitet, kvalitet og gode løsninger når økonomiske rammevilkår endres

Konferanse i Bergen 2. og 3. mai 2016


STREIK

Som kjent foregår det akkurat nå en streik som blant annet rammer hotellene vi benytter i forbindelse med denne konferansen.

Konferansen kan gjennomføres, men det får en del konsekvenser. Alle som skulle bo på hotell Scandic Neptun beholder sine rom der. Hotel Scandic Bergen City, hvor de fleste skulle bo, stenges helt. Bortsett fra noen få (som allerede har fått beskjed om å flytte over til Scandic Byparken) skal alle med rom på Scandic Bergen City i stedet bo på Scandic Ørnen.

Er dere usikker på hvor dere skal bo, kan dere kontakte hotellene direkte.

Scandic Ørnen: Lars Hilles gate 18, tlf 55 37 50 00
Scandic Neptun: Valkendorfsgaten 8, tlf 55 30 68 00

Konferansen foregår i Salem konferansesenter, på hjørnet Sigurdsgate / Neumannsgate.

Streiken medfører også at middag/konsert flyttes til Scandic Ørnen, og servering blir enklere enn det som opprinnelig ble planlagt.

Les mer

Psykologspesialist Jarle Eknes

Vi holder gjerne kurs for din arbeidsplass / kommune. Jarle Eknes er spesialist i klinisk psykologi / habilitering, og holder blant annet kurs om psykisk helse, utfordrende atferd og det å arbeide i andres hjem.

Les mer

Planlagte kurs og konferanser

Tidspunktet for de neste konferansene er planlagt for flere år fremover. Sett gjerne av tid i kalenderen for å delta på disse.
Alle SOR-konferanser skal gi gode faglige, sosiale og kulturelle opplevelser.

SOR har arrangert konferanser om levekår for mennesker med utviklingshemning i 60 år!

Les mer