Kurs og konferanser

Bra i livet

KONFERANSEN ER FULLTEGNET

NOU´en "På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming" har kommet (NOU-Norges offentlige utredning).

På konferansen "Bra i livet" får du svar på hvilke konsekvenser dette kan få for utviklingshemmede, deres familier og tjenesteytere.

Konferanse i Oslo, 27. og 28. oktober 2016

Les mer

Psykologspesialist Jarle Eknes

Vi holder gjerne kurs for din arbeidsplass / kommune. Jarle Eknes er spesialist i klinisk psykologi / habilitering, og holder blant annet kurs om psykisk helse, utfordrende atferd og det å arbeide i andres hjem.

Les mer

Planlagte kurs og konferanser

Tidspunktet for de neste konferansene er planlagt for flere år fremover. Sett gjerne av tid i kalenderen for å delta på disse.
Alle SOR-konferanser skal gi gode faglige, sosiale og kulturelle opplevelser.

SOR har arrangert konferanser om levekår for mennesker med utviklingshemning i 60 år!

Les mer