Kurs og konferanser

Noe å stå opp til

SOR-konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2018
Gode og meningsfulle liv for personer med utviklingshemming

Les mer

Planlagte kurs og konferanser

Tidspunktet for de neste konferansene er planlagt for flere år fremover. Sett gjerne av tid i kalenderen for å delta på disse.
Alle SOR-konferanser skal gi gode faglige, sosiale og kulturelle opplevelser.

SOR har arrangert konferanser om levekår for mennesker med utviklingshemning i 60 år!

Les mer