Kurs og konferanser

RETT OG URETT

Konferanse i Oslo 24. og 25. oktober 2019:
Rettssikkerhet og tjenestekvalitet for mennesker med utviklingshemming

Les mer

Planlagte kurs og konferanser

Tidspunktet for de neste konferansene er planlagt for flere år fremover. Sett gjerne av tid i kalenderen for å delta på disse.
Alle SOR-konferanser skal gi gode faglige, sosiale og kulturelle opplevelser.

SOR har arrangert konferanser om levekår for mennesker med utviklingshemning i 60 år!

Les mer