Litteratur og nettressurser

Her finner du tips om litteratur og nettressurser som er særlig relevant for å forebygge og håndtere mistanke eller akutte situasjoner, knyttet til overgrep mot personer med utviklingshemning.

Les mer