Er godt nok godt nok?

Bergen 9. og 10. mai 2019

 

Dag 1

Dag 2

Alle presentasjonene lastes ned som PDF. 

 Fra løfter til handling

Oslo 25. og 26. oktober 2018

Dag 1

Dag 2

Alle presentasjonene lastes ned som PDF. 

 Noe å stå opp til

Bergen 3. og 4. mai 2018

 

Dag 1

Dag 2

Alle presentasjonene lastes ned som PDF. 

Dokumentarfilmen om Albergo Etico som ble vist på konferansen, med engelsk teksting:

 

 Ferdigheter for fremtiden

Oslo, 26. og 27. oktober 2017

Dag 1

Dag 2

Alle presentasjonene lastes ned som PDF. Frihet, omsorg, tvang og makt

Bergen, 4. og 5. mai 2017

Dag 1

Dag 2

  • Tvang og selvbestemmelse - når blir det for mye av det ene og det andre? - Kurt Idar Elvegård
  • Kartleggingsbanken - Helene Myklebustad, Sondre Dahl og Marianne Nielsen
  • Risikokartleggling og risikohåndtering - Øyvind Heen Ottesen
  • Hverdagsmakt - avtale eller tvangsvedtak? - Stine Marlen Henriksen
  • Sex, rett og slett - Torunn Ovrid og Heidi Solvang
  • Når sårbare mennesker utsettes for seksuelle overgrep - Rolf Arne Sætre (Ingen foiler tilgjengelig)
  • Innenfra - historiene vi trenger - Mona Moe Ribaut

Alle presentasjonene lastes ned som PDF. Bra i livet

Oslo, 27. og 28. oktober 2016

 
Dag 1
Dag 2
Alle presentasjonene lastes ned som PDF. 
 Nye tider

Bergen, 2. og 3. mai 2016

 
Dag 1
Dag 2
(Alle filene lastes ned som PDF. Eventuelle filmklipp i presentasjonene kan dessverre ikke vises)Helt med

Oslo, 22. og 23. oktober 2015

 
 
Dag 1
Dag 2
(Alle filene lastes ned som PDF. Eventuelle filmklipp i presentasjonene kan dessverre ikke vises)Å jobbe i andres hjem / over andres dørstokk

Fagforbundet, Øvre Eiker, 20. mai 2015

Klikk for å laste ned foiler:
 De `umulige` sakene

Bergen, 2. og 3. mai 2013

 
Øvrige forelesere har ikke benyttet foiler.
 
Mye av det de har sagt vil likevel bli tilgjengelig i artikler i tidsskriftet SOR Rapport.En tid for alt? Arbeidstidsordninger på brukernes og arbeidstagernes premisser.

Oslo 1. og 2. november 2012


Jan-Erik Støstad - Arbeidstid -i et godt og anstendig arbeidsliv I
Thore Ottershagen -  Jørns nye liv I
Ole Daniel Virkesdal og Carjet Demir - Erfaringer, lokale prosesser, lokal forankring og lokal handlingsrom I
Leif Moland -  Vi vet stadig mer I
Svein Arne Thrana - Er alternative arbeidstidsordninger svaret på deltidsproblematikken? Ingen foiler. Artikkel publiseres i SOR Rapport.
Siv Karin Kjøllmoen - Muligheter og begrensninger i arbeidsmiljøloven - Mulighetene og begrensningene i arbeidsmiljøloven I
Anne og Ellen Frogner - Når brukeren er arbeidsleder I
Anne Kari Bratten - Velferdsstatens utfordringer - Foredragsholder har ikke tillatt at foilene publiseres. Artikkel knyttet til foredraget publiseres i SOR Rapport.
Signe Ann Jørgensen - Boveiledertjenesten i Grimstad I
Britt Jorunn Landro - Arbeidstidsordninger I
Elin Øvstedal - Målgrupper i helse- og sosialtjenester - Voss kommune I

Les også blogginnlegget til Cato Brunvand Ellingsen, om konferansen "En tid for alt?"; http://vernepleieren.com/2012/11/04/en-tid-for-alt/
 
Det vil publiseres artikler i SOR Rapport som baserer seg på foredragene på konferansen. Abonner på SOR Rapport:http://www.samordningsradet.no/abonnement.cfm?pArticleId=36988&pArticleCollectionId=5081​

Tre videoer som vises på konferansen:
 
Erna Solberg -Alternative arbeidstidsordninger
 
Jørn Kvale - Alternativ turnus
 Ellen Frogner -brukerstyrt personlig assistentHabilitering for fremtiden! Om habilitering av barn og unge.

Oslo, 14. og 15. november 2011.

Reidar Hjermann. Ingen foiler legges ut. www.barneombudet.no
Edith Lunde, Bjørn Lerdal og Leif Hugo Stubrud. Foiler.
Halvor Hanisch. Foiler.
Caroline Tidemand-Andersen. Foiler.
Elin Strand. Foiler.
Rebecka Seger, Semsija Ferizai og Gunilla Roxby Cromvall. Ingen foiler. Nettadresse: www.habilitering.se

Iben Mathea Singel, Youtube
Lars Bremnes. Sanger lagt ut på Youtube. Sanger lagt ut på Youtube

Geir Øgrim. Foiler.
Guro Andersen. Foiler.
Jon Ottersen. Foiler.
Svein Eikeseth. Foiler.
Sidsel Romhus. Folier. Kjøp DVD "Hva mener du? Forstå og bli forstått", se www.autismeforeningen.no
Frøydis Olafsen og Lic-Grete Kristoffersen Rajka. Foiler.

«Samfunnet har gitt hans hjelpere et mandat til å hindre ham i å påføre seg selv og andre skade. Men før de griper inn, bør de også være helt sikre på at de griper inn på grunn av fare for vesentlig skade, ikke fare for vesentlig uvanlighet.»

«Selv kan jeg med skam minnes samtalene med Bjarte, hvor jeg sa han aldri kunne ta sertifikat. Senere har jeg ikke bare sett andre med utviklingshemning ta sertifikat, men også hørt dem fortelle hvor mye det kostet å overvinne skepsisen fra andre - også fagpersoner. Det kan hende Bjarte hadde mislykkes. Problemet er at jeg tok det for gitt.»

Heftet er utgitt av Stiftelsen SOR (2008). Det er på 64 sider og koster kr. 99 - inkludert porto (kr. 198 for to, kr. 297 for tre). Bestilling og utsendelse håndteres av forfatteren selv.
Her kan du lese mer om bestilling og betaling

 En ny hverdag - HVPU reformen 20 år etter

Audun Lysbakken - hans tale finner du her
Brukerråd - Vi er ekseperter i våre liv. Foiler.
Jan Tøssebro - Hva var egentlig målene, og hvordan har det gått? Foiler.
Senkveld i tertnesflaten. Omtale.
Terje Olsen - Rettssikkerhet, en bærebjelke i reformen. Foiler.
Geir Legreid - Antroposofiske, sosialpedagogiske, alternative levemåter. Foiler.
Karl Elling Ellingsen - Hvilken kompetanse har vi, hva trenger vi og hvordan møter vi behovene. Foiler.
Elin Hansen - Kompetansesatsing i Karmøy kommune. Foiler.
Monika Vartdal - Tenk stort - individuell omsorg i store enheter? Foiler.
Steinar Løland - Tenk smått - og tenk selv. Foiler.
Terje Olsen - Et inkluderende arbeidsliv - illusjon eller realitet? Foiler.
Spørsmål til paneldebatt med brukrerråd. Foiler.
Johans Sandvin - Er premissene og rammevilkårene i dag forskjellige sammenlignet med for 20 år siden? Foiler.Multifunksjonshemming. Livsutfoldelse og læring.

21. januar 2011, Oslo

John-Ingvard Kristiansen. Familien som ressurs. Foiler
Knut Slåtta og Espen Ursin. Trivsel, hygge og fritid. Foiler
Turid Horgen og Anita Gjermestad. Å forstå hverandre. Foiler
Steinar Nevland. Et godt hjem. FoilerDøgnet har mange timer. Året har mange dage. Arbeidstidsordninger i helse- og omsorgssektoren.

Bergen 4. og 5. november 2010

Christine Meyer. Brukerrettet turnus. Foiler
Merete Stavang. Tilpasset turnus. (kontakt je@sorpost.no for å få tilsendt disse foilene)
Mona Eide. Tilpasset turnus. Foiler
Vidar Berge. Tilpasset turnus. Foiler
Tine Eidsvaag. Arbeidsmiljøloven. Tvangstrøye eller fornuftig redskap? Foiler
Victor Normann. Foilene legges ut senere.
Kari Birkeland. Arbeidstiden og arbeidstakeren. Foiler.
Leif Moland. Hvorfor prøve ut nye arbeidstidsordninger? Og hvordan gå frem for å lykkes? Foiler
Siw Karin Kjøllmoen. Fagforeninger med sosialpolitiske ambisjoner. Foiler
Christine Meyer. Det vi vil får vi til. FoilerMestring av sinne, frustrasjon og fortvilelse. Håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning.

Bergen 8. og 9. april 2010.

Andy McDonnell: Developing Crisis Support Plans Using Low Arousal Approaches Foiler
Asbjørg Berget og Knut Gundersen: Aggression Replacement Training og mennesker med utviklingshemning Foiler
Knut Gundersen og Asbjørg Berget: ART - et program for trening av sosial kompetanse Foiler
Trude Stenhammer og Kari Megrund: Norske erfaringer fra Studio III kurs i Manchester Foiler
Svein Øverland: Hva er sinne? Årsaker og funksjon Foiler
Anne Gro Innstrand: Faglige og ufaglige feller. Strategier som virker mot sin hensikt. Foiler

Se også WWW.studio3.org for mer informasjon om Studio III´s low arousal strategier og opplæring

 Samhandlingsreformen - også for funksjonshemnmede?

Oslo, 8. og 9. ferbruar 2010

Anne Grete Strøm-Erichsen manuskript
Arne Lein foiler
Paul Chaffey foiler powerpoint format
Jan Utkilen foiler mangler foreløpig
Sidsel Høye Haugan foiler
Sigrid Askum foiler
Jan-Erik Nilsen foiler powerpoint format
Terje Gundersen og Jan Laursen foiler
Liv Enger og Bent Andersen (usikkert om foiler kan legges ut)
Frank Arebrot (usikkert om foiler kan legges ut)Utviklingshemning og sorg, v/ Sissel Bøckmann

Bergen, 19.11.2009


 Her er foilene i PDF-formatUtviklingshemning og habilitering - innspill i habiliteringsfeltet

Trondheim, 14. og 15. september 2009

Foilene legges ut litt etter litt. Alle legges ut i PDF format.

Anne Gro Innstrand - Livskvalitet

 Forskning og praksis i habiliteringsfeltet

Bergen 4. og 5. mai 09

Flertallet av forelesere ønsket ikke at foilene skulle gjøres tilgjengelig på nett. De blir derfor ikke lagt ut denne gangen. I stedet kommer vi til å gi oppsummering av forelesningene på vår nettside, www.samordningsradet.no. I tillegg blir det skrevet om dem i Rapport nr 3 2009.Å utforske følelser. Angst og sinnemestring ved autisme og Asperger syndrom. Jon Fauskanger Bjåstad

Oslo 25. mars 2009

Her er foilene i PDF format, 2 lysbilder på hvert ark

Her er foilene i PDF format, 6 lysbilder på hvert ark.

 Åndssvak

Oslo 31. mars 09

Foreleser benytter ikke foiler, men har en bildekavalkade som han vil vise stykkevis og delt under ulike deler av seminaret. Disse vil ikke kunne lastes ned.Selvskadingens dynamikk

Oslo 15. januar

Her finner du foilene, i PDF format (2 lysbilder på hvert ark)Utviklingshemning, psykisk helse og utfordrende atferd

Tromsø 1.-3. desember 2008

Last ned foilene til Jarle Eknes - alle er lagret i PDF format

Innledning 1 foil per ark
Angst 2 foiler per ark --- 6 foiler per ark
Depresjon 2 foiler per ark --- 6 filer per ark
Tvangslidelse 2 foiler per ark --- 6 filer per ark
Psykose 2 foiler per ark --- 6 filer per ark
Utfordrende atferd - årsaker og sammenhenger 2 foiler per ark --- 6 filer per ark
Utfordrende atferd - tiltak og strategier 2 foiler per ark --- 6 filer per ark

 Jeg er noe spesielt. Psykoedukasjon for personer med autisme og Asperger

Oslo 12. november 2008

Last ned foilene til Peter Vermeulen herUtviklingshemning og sorg

Oslo 27. november 2008

Last ned foilene til Sissel Bøckmann herNettverksseminar om utviklingshemning og psykiske lidelser. NAKU-konferanse

Gardermoen 28. - 29. oktober 2008

Last ned foilene til Jarle Eknes herUtredning og diagnostisering; utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

Boklanseringskonferanse - Oslo, 16. - 17. oktober 2008

Diagnostisering av utviklingshemming hos barn. Utredning av evnenivå, kognitiv profil og funksjonskartlegging. Nevropsykolog Kjellaug Grøsvik, Helse Bergen (denne forelesningen ble i stedet holdt av psykolog Elisabeth Grindheim. Foilene fra hennes forelesning blir etter hennes eget ønske ikke lagt ut)

Diagnostisering av utviklingshemming hos voksne. Utredning av evnenivå, kognitiv profil og funksjonskartlegging. Psykolog Nils Øyvind Offernes, avd. voksenhabilitering , Ullevål universitetssykehus

Hva må man tenke på før man vurderer psykiatriske diagnoser? Overlege Ivar Mæhle, Helse Bergen (filen er svært stor pga bilder og film - tar lang tid å laste ned)

Presentasjon av kartleggingsverktøyene DASH-II/ADD og Reiss. Sjefpsykolog Even Myrbakk, Psykiatrisk innsatsteam Nordland

Diagnostiseringskriterier i DC-LD. Refleksjoner om diagnostisering. Muligheter og begrensninger.Psykolog Odbjørn Hove, Psykiatrisk klinikk, Helse Fonna HF

Kartlegging av psykiske lidelser hos mennesker med autisme og utviklingshemming. Forsker, cand.san. Trine Lise Bakken, psykiatrisk avdelign for psykisk utviklingshemmede, Ullevål universitetssykehus

Hvordan vi kan gjenkjenne og diagnostisere tvangslidelse og tourette syndrom. Psykologspesialist Jarle Eknes, fagsjef i stiftelsen SOR

Hvordan vi kan gjenkjenne og diagnostisere spiseforstyrrelser. Psykologspesialist Anne Gro Innstrand, privatpraktiserende i Bergen (blir ikke lagt ut)

Hvordan vi kan gjenkjenne og diagnostisere ADHD. Høgskolelektor Gunn Løkke (vernepleier og hovedfag i psykologi), Høgskolen i Østfold (blir ikke lagt ut)

Hvordan vi kan gjenkjenne og diagnostisere angst. Forsker, cand.san. Trine Lise Bakken, psykiatrisk avdeling for psykisk utviklingshemmede, Ullevål universitetssykehus

Vurdering av endring. Høgskolelektor Jon Løkke (vernepleier og hovedfag i psykologi), Høgskolen i Østfold (Jon benyttet gode, gammeldagse lysark som ikke er digitalisert for å kunne legges ut).

 Psykiske lidelser og utviklingshemning

Oslo, RBUP, 15. september 2008Psykiske lidelser, utfordrende atferd og utviklingshemning

Harstad 10. - 12. september 2008

Foreleser: Jarle Eknes. Foilene / lysarkene for de tre dagene. Alle kan lastes ned som powerpoint filer.

Innledning - tvangslidelse - angst - depresjon og mani - psykoser - utfordrende atferd årsaker - utfordrende atferd strategier