Prosedyre

Det bør foreligge konkrete retningslinjer for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep på din arbeidsplass. De skal være konkrete, og ha opplysninger om navn og telefonnummer for dem man skal kontakte.

Les mer