Prosedyre / retningslinjer

I akutte situasjoner skal du håndtere situasjonen etter gjeldende retningslinjer, så hurtigt som mulig. En del av håndteringen innebærer å sikre biologiske spor, i henhold til det politiet ønsker at du skal gjøre.

Les mer

Akutt håndtering

Alle som jobber med mennesker som tilhører en gruppe som er mer utsatt for overgrep enn populasjonen for øvrig, bør ha et fokus på at de kan komme i en situasjon som tilsier at de kan håndtere dette. Dette skal den enkelte kunne håndtere på en sikker og god måte, som sikrer offer, og i enkelte tilfeller overgriper, på en god måte.

Les mer