Nordiske nettressurser

Her finner du lenker til nettressurser i Danmark og Sverige, samt nettsider som omfatter hele Norden.
Foto: Blue Square Thing (flickr)
 
 
NORDEN

 

NNF - Nordisk NettverksForum
Et dynamisk faglig nettverk for alle som arbeider med mennesker med utviklingshemning i Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge, Sverige, Åland

 

NSH - Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor
En nordisk institution inom Nordiska ministerrådet (socialministrarna). Driver nordiska projekt inom handikappområdet och arbeider for nordisk samarbete

 

DANMARK

 

Undervisningsministeriets portal viet spesialundervisning

 

Landsforeningen LEV - utvikling for utviklingshæmmede
Privat landsdækkende forening for udviklingshæmmede, pårørende og andre interesserede

 

NUD - Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale
En institution under Nordisk Ministerråd, der yder service til personale og organisationer, der arbejder for og med døvblinde personer

 

SUS - Socialt Udviklingscenter
En uafhængig almennyttig forening, der løser opgaver i forhold til socialt udsatte mennesker - nationalt og internationalt

 

ULF - Udviklingshæmmedes landsforbund
En forening for mennesker, der er udviklingshæmmede, og arbejder på at sætte fokus på udviklingshæmmedes livsvilkår i samfundet Videnscenter for oligofrenipsykiatri
Formidler kunnskap om psykiske lidelser og utviklingshemning. Senteret informerer bl.a. om, hvordan psykiske vansker kommer til uttrykk hos personer med utviklingshemning og hvilke behandlingsmuligheter som finnes.

 

FINLAND

 

Kehitysvammaisten Tukiliitto - De Utvecklingsstördas Stödförbund
- Stödjer sina medlemmar, försvarar och förbättrar de utvecklingsstördas och familjernas rättigheter och jämlikhet i samhället samt främjar sina medlemmars livskvalitet Förbundet de Utvecklingsstördas Väl (FDUV)
Organisationen bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt, och håller kurser o.likn. för personer med begåvningshandikapp, anhöriga, skol- och omsorgspersonal, tjänstemän och politiker
ISLAND

 

Landsforeningen af handicappede i Island
Stiftet med henblik på at skabe et bedre liv for handicappede samt at være en rådgivende instans for offentlige myndigheder vedrørende handicappedes rettigheder Landsforeningen Throskahjalp
En selvstændig interesseforening, der blev stiftet i 1976. Formålet er at forene forskellige forældre-, fag- og brugerorganisationer, der har specialiseret sig i støtte til handicappede i deres kamp for ligeret
SVERIGE

 

Föreningen Grunden
För människor med intellektuella funktionshinder. Startade inom FUB, men medlemmarna ville bli en egen förening där man ville ta sina egna beslut och själv bestämma om sin ekonomi.

FUB - Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna
Intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv

 

Klippan
Rikssektionen Klippan är FUB:s sektion för medlemmar med utvecklingsstörning, og arbetar för att utvecklingsstörda ska känna till sina rättigheter och få det bättre

 

Tidsskriftet INTRA
Tidsskriftet Intra - Verka för ökad information om resultatet av forskning, metodutveckling och samhällets insatser beträffande utvecklingsstörda personer och andra med närliggande problematik JAG - Jämlikhet, Assistans & Gemenskap
En ideell organisation för personer med flera stora funktionshinder varav ett är en nedsättning av den intellektuella förmågan