HELT MED-modellen

HELT MED er et SOR prosjekt som handler om å få flere mennesker med utviklingshemning ut i det ordinære arbeidslivet. Takk til Extrastiftelsen som har gitt økonomisk støtte til å utvikle modellen, og takk til LO og de fire flotte fagforeningene som har samarbeidet med oss underveis; FO, Fagforbundet, Fellesforbundet og Handel og kontor. Uten dere hadde ikke dette vært mulig. Modellen er utviklet og de første stillingene lyses ut.

 

 

Det er oppretter en nettside (www.heltmed.no) hvor jobbene blir utlyst og man finner mer informasjon om HELT MED.

Her finner du:
I Brosjyre om HELT MED
I Modellbeskrivelse HELT MED
I Utlysningstekst for de seks første HELT MED stillingene ved hotell Scandic i Bergen
I Brosjyre over HELT MED jobber ved hotellkjeden Scandic

HELT MED er inspirert av KLAP i Danmark, som har resultert i at mer enn 2.000 personer med kognitive funksjonsnedsettelser har fått jobb i det ordinære arbeidsliv, hvorav ca 70 % har utviklingshemming.

I 2016 utviklet vi en modell tilpasset norske forhold, med klare mål om å få mennesker med utviklingshemming ut i det ordinære arbeidslivet.

I 2017 starter vi arbeidet med å etablere arbeidsplasser i Norge, for personer med utviklingshemning. De første seks arbeidsplassene er på plass. Ved tilstrekkelig finansiering kan vi gjennom HELT MED bidra til et betydelig antall nye arbeidsplasser for målgruppen årlig.

Kontrakter og avtaler utarbeides i nært samarbeid med fagforeninger. Det er etablert et godt samarbeid med LO sentralt, FO, Fagforbundet, Fellesforbundet og Handel og kontor.