Stine Marlen Henriksen - nytt styremedlem i Stiftelsen SOR

Stine Marlen Henriksen er valgt inn i styret for Stiftelsen SOR. SOR er svært fornøyd med å ha fått henne med på laget. Hun er stipendiat ved Nord Universitetet, og er særlig engasjert i fagområdene utviklingshemming, makt og sosial struktur, sosiale relasjoner og omsorgsbolig.

 

Stine har bachelorgrad i vernepleie, bachelorgrad i sosialantroplogi, mastergrad i sosialntropoligi og holder nå på med en doktorgrad i sosiologi.