Fagfolk i Trondheim sier klart og tydelig ifra

"Frykter for liv og helse hvis de får mindre penger neste år", er overskriften i Adresseavisa. Alle avdelingslederne ved Trondheim kommunes bo- og aktivitetstilbud for utviklingshemmede har skrevet under et varsel sendt til rådmannen, om at de frykter for liv og helse for beboerne dersom de får mindre penger enn i år.

Det hyggelige med artikkelen er å se at fagfolk som jobber for utviklingshemmede skjønner at de skal ha en stor del av sin lojalitet overfor de man jobber for, og tar konsekvensen av det ved å si ifra så tydelig.

Flere må slenge seg på og gjøre det samme. Ellers vil tilbudene til denne gruppen fortsette å bli dårligere og dårligere.

Fra saken i Adresseavisa kan vi lese at 23 avdelingsledere har underskrevet varselet om at de frykter for liv og helse, dersom rådmannens budsjettforslag for bo- og aktivitetstilbudet neste år vedtas.

- Det er dramatisk. Trondheim kommune har gitt marginaliserte tjenester i mange år, med stadige kutt, sier avdelingsleder Kari Grøtli Nygård ved Hallset bo- og aktivitetstilbud.

Rådmannens budsjettforslag for neste år vil bety 35–50 millioner kroner mindre til bo- og aktivitetstilbudene enn det brukes i år, og det vil med all sannsynlighet føre til fare for liv og helse, sier Nygård og kolleger.

- Det er vår plikt som vernepleiere å si ifra. Det er mennesker med store funksjonshemninger som får veldig redusert livskvalitet, sier Grøtli Nygård. Trondheim kommune bruker kun 75 prosent av det som i gjennomsnitt brukes på utviklingshemmede i de største byene.

Les artikkelen (bak betalingsmuren)

 

I det interne varselet  skriver avdelingslederne "Vi anser det som vår plikt å varsle om dette  jmf Helsepersonelloven kap 3 §17, og yrkesetisk grunnlagsdokument for FO av mars 2015."

Ordlyden i Helsepersonelloven er denne:
"Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters eller brukeres sikkerhet. Det skal ikke gis informasjon om taushetsbelagte opplysninger."

Det vil naturligvis være en rekke avveininger som må gjøres, og yrkesetisk grunnlagsdokument for FO gir godt grunnlag for god håndtering av varsling og vurdering av taushetsplikt og lojalitet.

De skriver blant annet: "Den primære lojaliteten skal være hos den mest utsatte parten."

Dette er viktig å minne om. På administrasjonsnivå vil mange kreve eller gi inntykk av at lojaliteten skal være hos arbeidsgiver. Vel, man skal også ha lojalitet overfor arbeidsgiver, men FOs yrkesetiske grunnlagsdokument er et godt redskap for å nyansere og balansere dette. 

Husk alltid på hvem vi jobber for. Selv jobber jeg i Stiftelsen SOR, men for mennesker med utviklingshemming.


Tekst: Jarle Eknes, Stiftelsen SOR
Bilde: Sören Schaper, Flickr