Er godt nok godt nok?

9. og 10. mai 2019 avholdt vi SORs konferanse «Er godt nok godt nok?». Om faglig forsvarlighet og kvalitet i tjenester til mennesker med utviklingshemming. Med 530 deltakere.

ER GODT NOK GODT NOK?
 

Faglig forsvarlighet og kvalitet i tjenester til mennesker med utviklingshemming


Konferansemiddag og konsert med Eirik Søfteland m/ band

Konferanse i Bergen 9. og 10. mai 2019
Scandic Bergen City

 I Last ned programmet

Målgrupper:
Alle som arbeider for personer med utviklingshemming - ledere,   politikere, tillitsvalgte, pårørende, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet.

Konferansemiddag med underholdning ved Eirik Søfteland m/ band.

Bruk helst vårt elektroniske påmeldingssystem som du finner her: Elektronisk påmelding:
Trykk «Påmelding». Når du har fylt inn navn og epost på deg selv og/eller alle du melder på, skal du trykke «oppdater skjema». Først da blir det mulig å krysse av for deltagelse på konferanse, middag/konsert, overnatting osv.

Du har også mulighet for å melde deg på ved å kontakte G Travel Farsund
Adresse: G Travel Farsund, Havnegaten 29, 4550 Farsund. 

Tlf: 38 39 59 99

E-post: astrid.pedersen@gtravel.no

Program:

Med forbehold om endringer.

 I Last ned programmet

TORSDAG 9. MAI
                    08.30 Registrering, te, kaffe og litt å spise
09.30 Velkommen
  Åpning av konferansen
Marte Mjøs Pedersen, ordfører i Bergen
09.45 Ledelsesforskriften - til bry eller en strategi for kvalitet og pasientsikkerhet?
Helga Arianson, Fylkeslege i Hordaland
10.30 Pause
11.00 Hvorfor gjør vi ikke det vi vet vi burde gjøre?
Henrik Aase, motivator og seriøs humorist
12.00 Lunsj
Parallellsesjoner
13.00
A

Helseoppfølging for mennesker med utviklingshemming

1. Tingenes tilstand
Kim Berge, NAKU

2. Verktøy og virkemidler
Stine Skorpen, fagkonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse
Lene Kristiansen, fagkonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse

B

Kvalitet og administrasjon

1. Planprosess - med fokus på medvirkning
Mona Louise Bakkevig, lege og rådgiver i Byrådsavdeling for helseog omsorg i Bergen kommune

2. OMHU - et digitalt fagadministrativt program
Fra tunge systemer med papir, penn og permer, til framtidens digitale løsninger
Philip A. Aspholt-Weiser, Gründer og systemutvikler, Weisstech
Even Skavhaug, fagrådgiver og prosjektleder OMHU, Weisstech

14.10 Pause
14.40

Utviklingshemming - årsaker og konsekvenser

Syndromdiagnostikk og gentesting - hva kan vi finne ut av?
Gunnar Hauge, president i den Europeiske humangenetikkforening ESHG, avdelingsleder/professor II, Haukeland Universitetssykehus

Oppfølging og behandling
Ivar Mæhle, lege i privatpraksis, tidligere overlege ved voksenhabiliteringstjenesten i Hordaland

16.10 Pause
16.20

Fokus på (selv)medfølelse - teori og praksis
Compassion Focused Therapy
Elisabeth Wigaard, nevropsykolog, Vestre Viken

Lågen revyteater heier hverandre frem!
Gry Christensen, aktivitør ved Lågen Arbeidstjenester og drifter av Lågen Revyteater.
Skuespillere fra Lågen Revyteater

17.10 Slutt for dagens faglige program
19.30
Konferansemiddag
Konsert med Eirik Søfteland m/ band


 

FREDAG 10. MAI
                    09.00 Kunnskap for fremtiden! - Når kun det beste er godt nok
Benedicte Løseth, seksjonssjef, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune
Helene Myklebustad, rådgiver i Etat for tjenester til utviklingshemmede, Bergen kommune
09.30 Fylkesmannen - en garantist for kvalitet?
Gry Bogetun, seniorrådgiver Fylkesmannen i Finnmark
10.00 Når utfordrer økonomien kvaliteten?
Og hvordan skape utviklingsfremmende fagmiljø på tross av økonomiske utfordringer
Asbjørn Strømmen, rådgiver i Rådmannens stab, Trondheim kommune
10.30 Pause
Parallellsesjoner
11.00
A

Betydningen av språket vi bruker

1. «I dag går jeg på Ole»
Linn Løvlie Slette, rådgiver i Stiftelsen SOR

2. «God og dårlig form» - hva er «form»?
Stine Marlen Henriksen, doktorgradsstipendiat, Nord Universitet

B

Helseoppfølging for mennesker med utviklingshemming

1. Fastlegenes oppfølging av mennesker med utviklingshemming
Terje Fredheim, PhD, førsteamanuensis Høgskolen i Molde

2. Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
Hvordan man jobber med forbedringsprosjekter under pasientsikkerhetsprogrammet i Etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune
Kari Sunnevåg, leder for Utviklingstjenester for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland
Olivera Kostovska, konst.enhetsleder, Enhet for avlastningstjenester, Bergen kommune
Camilla Fjæreide, miljøterapeut i Bergen kommune

12.10 Lunsj
13.10 Kulturelt innslag
13.25 Hva er faglig forsvarlighet?
Ny veileder om Helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming
Therese Opsahl Holte, seniorrådgiver Helsedirektoratet
Per-Christian Wandås, seniorrådgiver Helsedirektoratet
14.00 Jeg har en plan!
En TV-Bra reportasje om individuell plan
14.10 Pause
14.20 Mer enn godt nok?
Betydningen av målrettet innsats
Siri Skogvold Isaksen, administrerende direktør ved Otrera
Lene Skjaker Borgli, fagleder ved Otrera
15.20 Slutt

 I Last ned programmet