Mye positivt i regjeringsplattformen

- Jeg er fornøyd med at den politiske plattformen for firepartiregjeringen innebærer viktige gjennomslag i politikken for personer med utviklingshemming. Vi skal følge med på at regjeringen leverer, sier Karl Haakon Sævold, styreleder i Stiftelsen SOR.

- Det er bra at regjeringen vil ha en likeverdsreform. For å få en god reform forutsetter jeg at både personene det gjelder samt organisasjonene og fagfolkene på feltet blir involvert, fremholder Sævold. Sævold setter pris på at plattformen lover at arbeidet med å følge opp Kaldheimutvalget skal settes i gang.

- Dette arbeidet er viktig og det haster. Det er snart tre år siden utvalget leverte en svært solid og grundig utredning med mange gode og godt begrunnede forslag. Nå må vi snart se synlige og systematiske tiltak på alle de områdene som utvalget belyste, sier Sævold.

SOR er positiv til regjeringens satsing på inkludering i arbeidslivet, men hadde ønsket klarere og tydeligere satsing. - På dette feltet må vi sikre at alle gode tiltak og prosjekter for å bidra til at personer med utviklingshemming blir en del av det ordinære arbeidslivet må støttes og få tilstrekkelige rammevilkår over tid, fremholder Sævold.

SOR mener videre at det er bra at plattformen er forpliktende på områdene koordinering og helhetlige og sammenhengende tjenester.

- SOR er fornøyd med at plattformen understreker at BPA-ordningen skal være et likestillingsverktøy, at den skal være reelt brukerstyrt og at det skal sikres at ordningen fungerer etter hensikten, sier SOR-lederen.

- Regjeringen burde hatt mer trøkk når det gjelder universell utforming. Det er ikke tilstrekkelig å «evaluere» og «etablere ny plan». Her trengs det kraftigere og mer ambisiøse tiltak. Det blir ikke reell likestilling og inkludering før samfunnet er universelt utformet, understreker Sævold.