Bergen: Elena bor ikke med andre barn

Elena (15) bor sammen med eldre. Foreldre vil at Elena skal bo sammen med andre barn. SOR reagerer og vil ha hurtig og god løsning.Det er Bergensavisen (BA) som forteller historien om Elena (15) som ikke har andre barn å bo sammen med i bofellesskapet der hun nå har sitt hjem.

Foto: Bergensavisen (BA). Les saken her (bak betalingsmur)

 

Det er tre år siden flyttingen som mor Ulrikke Tranberg karakteriserer som en stor overgang.

Tranberg roser kommunen for at de viste forståelse for situasjonen og fant plass til Elena. Men ettersom årene har gått, har Ulrikke og mannen Kjetil Olsen, reagert på at det ikke er noen andre barn som bor i bofellesskapet.

 

Barn må bo med jevnaldrende

Tranberg viser til at bystyret i Bergen har vedtatt å etablere ti nye plasser i barnebolig for barn og unge med alvorlige funksjonshemninger.

I samme sak ble det også bestemt at plasser, så langt det lar seg gjøre, samlokaliseres slik at barn kan få bo med sine jevnaldrende.

Tranberg viser til en nasjonal veileder der det står at barn som bor sammen i barnebolig eller i bofellesskap i størst mulig utstrekning bør passe sammen i alder, interesser og behov.

 

Alvorlig og uheldig

- Historien om Elena (15) som ikke får bo sammen med barn på egen alder er alvorlig, men dessverre ikke et enkeltstående tilfelle. Bergen kommune må åpenbart øke tempoet for å sikre et tilstrekkelig tilbud av boliger, sier SOR-styreleder Karl Haakon Sævold.

Sævold peker på at Bergen kommune på noen felt, etter aktivt påtrykk fra organisasjonene og aktive foreldre, har styrket innsatsen for personer med utviklingshemming.

- Det er gode intensjoner, men de praktiske tiltakene må holde tritt med intensjonene. Det er svært uheldig at barn med utviklingshemming og deres familier opplever situasjoner som den Elena og familien nå er midt oppe i. Nå er det viktig med god fremdrift både for å finne et egnet tilbud og god dialog med familien. Samtidig må organisasjonene og fagfolkene på feltet involveres tett i de overordnede prosessene for å utvikle tjenestene og tilbudene til personer med utviklingshemming, påpeker Sævold.

SOR-lederen minner om at FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne fastslår at barns beste skal legges til grunn og at den enkelte selv skal kunne velge boform.

 

Barneboliger ferdige i 2021

Direktør Ole Daniel Virkesdal for etat for tjenester til utviklingshemmede skriver i en e-post til BA at barn tildeles plass i eksisterende boligtiltak. – Når det oppstår behov for barnebolig, må vi prioritere blant de boligene som først blir ledige, skriver Virkesdal.

Helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF) sier til BA at bystyret i Bergen har bevilget penger til ti nye barneboliger og at barneboligene skal stå ferdige i 2021.