RETT OG URETT

Konferanse i Oslo 24. og 25. oktober 2019:
Rettssikkerhet og tjenestekvalitet for mennesker med utviklingshemming

RETT OG URETT

Foto: Vidar Eliassen, Vesterålen Online

Rettssikkerhet og tjenestekvalitet for mennesker med utviklingshemming


Konferansemiddag og konsert med Moddi

Konferanse i Oslo 24. og 25. oktober 2019
Oslo kongressenter

Les mer om forelesere i nedlastbart program:

I Last ned programmet

Målgrupper:
Alle som arbeider for personer med utviklingshemming - ledere, politikere, tillitsvalgte, pårørende, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet.

Konferansemiddag med underholdning ved Moddi.

Bruk helst vårt elektroniske påmeldingssystem som du finner her:


Du har også mulighet for å melde deg på ved å kontakte G Travel Farsund
Adresse: G Travel Farsund, Torvet 3, 4550 Farsund.

Tlf: 38 39 59 99

E-post: astrid.pedersen@gtravel.no

Program:

Med forbehold om endringer.

I Last ned programmet

TORSDAG 24. OKTOBER
08.30 Registrering, te, kaffe og litt å spise
09.30 Velkommen
  Åpning av konferansen
Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres
Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud
09.50 TV BRA innslag
Vi som har utviklingshemming skal også bli sett og hørt
10.00 FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)
Viktighet og betydning for mennesker med utviklingshemming
Kjersti Skarstad, PhD, seniorrådgiver i Bufdir
10.15 Bakom stängda dörrar
Film: Uppdrag granskning - undercover avsløringer i Sverige

Whorlton Hall hospital abuse
Film: BBC Panorama - undercover avsløringer i England
10.50 Pause
11.10

Hva kan skjule seg av dårlige tjenester, vold og overgrep i Norge - og hva gjør vi med det?

Paneldebatt

Annette Drangsholt, leder for autismeforeningen i Norge
Jens Petter Gitlesen, forbundsleder NFU
Cato B. Ellingsen, rådgiver ved NAKU
Bjørn Roar Vagle, seniorrådgiver ved Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)
Thomas Ergo, journalist i Stavanger Aftenblad

Debattleder: Karl Haakon Sævold, styreleder for Stiftelsen SOR

12.00 Lunsj
Parallellsesjoner
13.00
A
Ansattes rolle i å oppdage omsorgssvikt og overgrep

Dere er viktigere enn dere tror

Politioverbetjent i Kripos

Erfaringer i Bergen med overgrepsutfordringer
Siv Bjønnum, fagrådgiver Bergen kommune
Helene Myklebustad, fagrådgiver Bergen kommune
B Med den andre FOR ØYE
Samtalemetodikk for å bidra til å gi god beslutningsttøtte
Liv Brauer, prosjektleder, Statens sivilrettsforvaltning

Empowerment med beslutningsstøtte
Mikrostyre som likestillingsverktøy
Vibeke Marøy Melstrøm, generalsekretær i Uloba Independent Living Norge SA
Elfinn Færevåg, far til Lars Erik Færevåg som var den første i Norge som etablerte et Mikrostyre
14.10 Pause
14.30 Kulturinnslag
Dissimilis Rock n Roll Band
14.45 Psykisk utviklingshemming - utredning og konsekvenser av diagnose
Elisabeth Wigaard, spesialist i klinisk nevropsykologi, Spesialseksjon for utviklingshemming og autismediagnoser (SUA), Vestre Viken HF
15.10 Nettvett og bruk av sosiale medier
Nina Christine Dahl, rådgiver/koordinator TryggEst, Tromsø kommune
15.35 Arbeidstakers rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold
Birthe Eriksen, avdokat, Ph.D.
16.15 Pause
16.30 Å se den andre
Pär Johansson, leder og grunnlegger av Glada Hudik-teatern
17.15 Slutt for dagens faglige program
19.30
Konferansemiddag
Konsert med Moddi

 

FREDAG 25. OKTOBER
09.00 Meningsfulle liv
Utfordringer og muligheter ved funksjonshemming
Torstein Lerhol, avdelingsleder i BPA Aleris, fylkespolitiker og ordførerkandidat
Geir Lippestad, advokat og forfatter
10.00 Pause - uten å forlate lokalet
  Tvangslovutvalgets innstilling – konsekvenser for bruk av makt og tvang
Bjørn Roar Vagle, medlem av Tvangslovutvalget
10.35 Pause
Parallellsesjoner
10.05
A
Identifisering av traumesymptomer hos personer med autisme og utviklingshemming
Arvid N. Kildahl, psykologspesialist ved PUA

Traumebevisst forståelse i miljøarbeid
Hanne Line Wærness, høgskolelektor ved VID vitenskapelige høgskole
Oliva Teigland, høgskolelektor ved VID vitenskapelige høgskole
B VIP (Viktig Interessant Person) - et voldsforebyggende program for personer med utviklingshemming
Utvikling av evne til å sette grenser, forstå egne følelser og hva som er vold og overgrep.
Anette Solberg, rådgiver ved Likestillingssenteret
Frøydis Sund, seniorrådgiver ved Likestillingssenteret
12.10 Lunsj
13.10 Kultur, deltakelse og skaperglede
Christian Gathe, undervisningskoordinator ved Dissimilis Kompetansesenter

Kulturelt innslag
Dissimilis danser helgen inn
13.25 TryggEst
John-Ingvard Kristiansen, prosjektleder i Bufdir
14.10 Pause - uten å forlate salen
14.15 Inkludering, engasjement og samhold
Søppeltømmeren som endte opp på sokkel
Kjetil Paulsen - miljøhelt og pensjonert «ryddegutt», Sortland kommune
Kari Derbakk, Kjetils søster
Jørun Drevland, sosionom, politiker og ildsjel, Sortland kommune
15.00 Slutt

I Last ned programmet

 

Fullstendig oversikt over priser finner du ved å laste ned programmet (siste side i programmet) eller trykke "Påmelding" og dermed åpne elektronisk skjema for påmelding.

Kortversjonen når det gjelder priser er som følgende:

Ved tidlig påmelding koster det kr 2.995 for deltakelse (til arrangøren SOR) pluss kr 595,- pr dag (til Oslo kongressenter). Det betyr til samme kr 4.185,- Dersom fire eller flere melder seg på samtidig fra samme arbeidsplass, reduseres denne prisen med 300 kroner, dermed blir samlet pris 3.885,- for to dagers deltakelse på konferanse. Man kan i tillegg velge å delta på middag/konsert, det koster kr 635,-