Riktig hjelp

Ved overgrep opplever mange at både liv, helse og personlig integritet er alvorlig truet. Ved å gi den riktige hjelp og oppfølging kan vi bidra til å hindre eller redusere langvarige helseplager som kronisk posttraumatisk stressyndrom, dissosiasjon, depresjon, selvmordstanker og selvdestruktiv atferd, somatiserende reaksjoner, samt seksuelle og sosiale problemer.

Les mer