Oppgjørsskjema

 

Foto: Philip Taylor

 

Bidragsytere som skal ha honorar eller som skal ha dekket utgifter, kan laste ned oppgjørsskjema her .

Det fungerer også greit med andre oppgjørsskjema, så lenge de inneholder de samme opplysningene med navn, adresse, kontonummer, personnummer, skattekommune osv.

Reiseregninger, honorarkrav og regninger skal ikke sendes til vår postadresse. Send dem
ENTEN på epost til

ags@asraccounting.no

(vi trenger ikke originalkvitteringer, PDF fil eller foto av regninger som skal refunderes går fint)
 
ELLER vår fakturaadresse:

Stiftelsen SOR
c/o ASR Accounting AS
Rakkestadveien 1
1814 Askim
 
Kostgodtgjørelse er bare aktuellt når det er avtalt på forhånd.
 
I likhet med andre frivillige organisasjoner har vi anledning til å utbetale honorar inntil kr 10.000,- pr kalenderår, som blir skattefritt for den som mottar honoraret.
Betales det ut mer enn 10.000,- må det skattes for hele beløpet. Her finner du mer informasjon om dette
 
 
 
 
 
 

Tilbake